Tự học. Một nhu cầu thời đại
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004998
Nhà xuất bản: Văn Hóa Dân Tộc
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005344
Nhà xuất bản: Văn Hóa Dân Tộc
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005345
Nhà xuất bản: Văn Hóa Dân Tộc
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005346
Nhà xuất bản: Văn Hóa Dân Tộc
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005347
Nhà xuất bản: Văn Hóa Dân Tộc
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005348
Nhà xuất bản: Văn Hóa Dân Tộc
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 5
CHƯƠNG I. TẠI SAO PHẢI TỰ HỌC 13
1. Thế nào là tự học? 14
2. Tự học là một nhu cầu tự nhiên của loài người 14
3. Tự học là sự cần thiết 15
a) Bổ khuyết nền giáo dục ở trường 15
b) Có tự học mới làm tròn nhiệm vụ được 17
c) Cần biết dùng thì giờ rảnh 18
d) Tự học là một nhu cầu của thời đại. Vừa làm vừa học-còn sống còn học 19
4. Tự học là một cái thú 28
a) Tự học là một cách du lịch 28
b) Ta có quyền tự lựa giáo sư 30
c) Các giáo sư đó an ủi ta 31
d) Thú vui rất thanh nhã của sự tự học 33
5. Cái lợi thiết thực của sự tự học 35
CHƯƠNG II. AI TỰ HỌC ĐƯỢC 39
1. Già cũng tự học được 39
2. Ai cũng có thì giờ để tự học 40
3. Chỉ mới biết đọc biết viết cũng tự học được 45
CHƯƠNG III. CHÚNG TA HÃY SẴN SÀNG ĐỂ TỰ HỌC 49
1. Phải dự bị trước 49
2. Lòng tự tin 50
3. Nghị lực 52
4. Lập chương trình 54
a) Lợi của sự tự học 54
b) Hại của sự tự học 54
c) Định mục đích và lập chương trình 56
CHƯƠNG IV. NHỮNG CÁCH TỰ HỌC 61
1. Những cách tự học 62
2. Lớp giảng 63
3. Lớp hàm thụ 64
4. Nghe diễn thuyết 65
5. Nhận xét 67
6. Du lịch 70
7. Đọc sách 77
a) Tự học trước hết là đọc sách 77
b) Thư viện 79
CHƯƠNG V. ĐỌC SÁCH CÁCH NÀO? 85
1. Đọc sách là một nghệ thuật 86
2. Lựa sách 87
3. Nên đọc nhiều hay ít sách 89
4. Nên đọc nhanh hay chậm? 90
5. Nên nằm khi đọc sách không? 92
6. Đọc sách với cây viết trong tay 94
7. Vài qui tắc nên theo 96
8. Đọc lại 99
CHƯƠNG VI: ĐỌC SÁCH CÁCH NÀO (TIẾP) ĐỌC VĂN KHẢO CỨU 103
1. Bốn qui tắc của Descartes 104
2. Giả thuyết và thành kiến 109
3. Lý luận bằng cách loại suy 111
4. Tật "sờ voi" 113
5. Chính danh là việc cần thiết 114
CHƯƠNG VII: ĐỌC SÁCH CÁCH NÀO? (TIẾP) ĐỌC CÁC LOẠI VĂN KHÁC 117
1. Thú đọc tiểu thuyết 118
2. Ích lợi của tiểu thuyết 120
3. Cách đọc tiểu thuyết 121
a) Tiểu thuyết này thuộc về loại nào? 122
b) Tiểu thuyết chứa sự thực tới một trình độ nào? 123
c) Phép bố cục trong tiểu thuyết 125
d) Những tiểu thuyết có hại 127
4. Thơ an ủi ta và nâng cao lý tưởng của ta 128
5. Thơ là gì? 129
6, Thơ buông và thơ tự do 131
a) Thơ buông 131
b) Thơ tự do 133
7. Cách đọc thơ 135
a) Đọc thơ hay ngâm thơ 135
b) Xét một bài thơ: Tình và cảnh trong thơ 140
c) Thơ phải hàm súc 144
d) Đọc thơ bằng tim chứ đừng đọc bằng óc 146
8. Đọc báo 147
CHƯƠNG VIII. HỌC MỘT NGOẠI NGỮ 149
1. Học sáu tháng đã thông một ngoại ngữ chưa? 149
2. Phải chia đường dài ra từng chặng 151
3. Cách một ngoại ngữ tùy mục đích của ta 153
4. Nghe đĩa dạy ngoại ngữ 153
5. Vài lời khuyên 154
6. Học hán tự 156
a) Sách việt dạy chữ hán 156
b) Cách học: hai giai đoạn đàu 159
c) Giai đoạn thứ ba 160
d) Giai đoạn cuối cùng 162
e) Dùng từ điển Trung Hoa 164
g) Dùng thẻ để học chữ Hán 168
CHƯƠNG IX: ĐỌC NHỮNG SÁCH NÀO? SÁCH TỔNG QUÁ VÀ SÁCH ĐỂ TU THÂN 171
1. Chủ ý chung tôi trong chương này và chương sau 171
2. sách tổng quát 174
a) Thư tịch ký lục 174
b) Tự điển. Bách khoa tự điển 177
3. Sách để tu thân 180
CHƯƠNG X: ĐỌC NHỮNG SÁCH NÀO (TIẾP) SÁCH ĐỂ MỞ MANG TRÍ TUỆ 185
1. Sử ký và văn minh, ngũ học 186
a) Sử ký và văn minh 186
b) Ngữ học 191
2. Mỹ thuật 192
3. Văn học 192
a) Sách Việt 192
b) Sách Pháp 196
4. Khoa học luân lý (Science morales) 199
a) Tôn giáo 199
b) Triết lý 199
c) Giáo dục 203
d) Triết lý xã hội - xã hội học 204
e) Luật và kinh tế 207
5. Khoa học tự nhiên và đích xác (Science naturelles et exactes) 210 
a) Sinh vật học 212 
b) Y học 213 
c) Toán và thiên văn  213 
d) Vật lý hóa  213 
e) Địa chất học và địa lý  214 
CHƯƠNG XI: CÁCH DÙNG THẺ 215 
1. Ích lợi của thẻ. Hình thức của thẻ  215 
2. Các thứ thẻ  218 
a) Thẻ thư tịch  219 
b) Thẻ tài liệu  221 
3. Những quy tắc nên nhớ khi viết lên thẻ tài liệu  222 
a) Thẻ thư tịch  225 
b) Thẻ tài liệu  227 
CHƯƠNG XII: VIẾT SÁCH VÀ DỊCH SÁCH CŨNG LÀ MỘT CÁCH TỰ HỌC  229 
1. Viết sách  230 
a) Viết sách là một cách tự học  230 
b) Vạch giới hạn các vấn đề và lập bố cục tạm  231 
c) Tìm ý  232 
d) Tra cứu, kiếm tài liệu ở đâu?  234 
e) Lựa tài liệu và ý  236 
g) Dùng thẻ để viết  237 
2. Tập viết văn. Dịch sách  238 
CHƯƠNG XIII: LÚC LÀM VIỆC - NƠI LÀM VIỆC - TỦ SÁCH - THÚ CHƠI SÁCH  241 
1. Nên làm việc lúc nào?  241 
2. Chỗ làm việc  242 
3. Tủ sách  243 
4. Giữ gìn sách 246
5. Cho mượn sách và mượn sách 247
6. Thú chơi sách 248
CHƯƠNG XIV: KHUYẾN KHÍCH SỰ TỰ HỌC 251
Phụ lục I: Cách đọc chữ Hán 255
Phụ lục II: Danh ngôn về việc học 263
Mục lục 273