Phương pháp làm văn nghị luận
Phụ đề: Trung học đệ nhất và đệ nhị cấp
Tác giả: Thẩm Thệ Hà
Ký hiệu tác giả: TH-H
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006468
Nhà xuất bản: Sống mới
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 21
Số trang: 64
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0006469
Nhà xuất bản: Sống mới
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 21
Số trang: 64
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006470
Nhà xuất bản: Sống mới
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 21
Số trang: 64
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006471
Nhà xuất bản: Sống mới
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 21
Số trang: 64
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích