Thesis writing for theology students. A primer
Tác giả: Jose Antonio E. Aureada, OP
Ký hiệu tác giả: AU-J
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003275
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 20
Số trang: 183
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003721
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 25
Số trang: 183
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích