Hướng dẫn thực hành nghiên cứu
Phụ đề: Với thư mục mở rộng về triết học và thần học
Nguyên tác: A practical guide to study
Tác giả: Peter Henrici
Ký hiệu tác giả: HE-P
Dịch giả: Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002891
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003945
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003946
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003947
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003948
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I. KHÓA HỌC VÀ SÁCH GIÁO KHOA 1
1. Khóa học 1
1.1 Khóa học và sách giáo khoa 1
1.2. Làm thế nào để theo một khóa học? 3
2. Sách giáo khoa 7
2.1 Các sách cẩm nang và các tập ghi nốt 7
2.2 Cách dùng sách giáo khoa 12
PHẦN II. LÀM VIỆC NHÓM 17
3. Các nhóm cùng làm việc 17
3.1 Làm phần việc cá nhân được phân chia trong tương quan với nhóm 18
3.2 Thảo luận và soạn thảo chung 19
3.3 Nhũng hình thức làm việc nhóm khác 22
4. Môn hội thảo 22
4.1 Cách tiến hành một cuộc hội thảo 24
4.2 Cách cộng tác trong một cuộc hội thảo 25
PHẦN III. NGHIÊN CỨU ĐỂ LĨNH HỘI KIẾN THỨC 27
5. Nghiên cứu cá nhân 27
5.1 Ghi chép thuật ngữ 28
5.2 Đối với thần học: đi tìm nguồn 32
5.3 Hoàn tất thông tin lịch sử 43
5.4 Cân nhắc những học thuyết 52
5,5 Viết một bản tóm lược 61
6. Việc thi cử 64
6.1 Chuẩn bị cho những kỳ thi 65
6.2 Bản chất của việc thi cử 66
PHẦN IV. NGHIÊN CỨU SÁNG TẠO 71
7. Đọc sách 71
7.1 Chúng ta có thể đọc và đọc những gì? 72
7.2 Đọc như thế nào? 75
7.3 Làm và sử dụng những phiếu ghi chú 79
7.4 Tra cứu thư mục 84
8. Viết tường trình và viết đề tài 94
8.1 Cách viết tường trình 96
8.2 Cách chuẩn bị để viết đề tài 98
8.3 Trong khi viết, phải luôn luôn chú ý tới 102
9. Luận văn cao học 104
9.1 Chọn lựa đề tài 104
9.2 Xây dựng đề tài 105
9.3 Trình bày bản đánh máy 108
PHẦN V. KHỞI ĐẦU NGHIÊN CỨU 111
10. Luận án tiến sĩ 112
10.1 Chọn đề tài 116
10.2 Tập hợp tư liệu 116
10.3 Cấu trúc tư duy của luận án 119
10.4 Bản thảo của luận án 126
10.5 Xuất bản luận án 131
11. Việc sử dụng máy tính cá nhân 132
11.1 Mua máy tính cá nhân (PC) 132
11.2 Thu thập và tổ chức dữ liệu 136
11.3 Viết luận án 140
11.4 Công việc cuối cùng là "làm sạch" bản văn 142
KẾT LUẬN 145
MỤC LỤC CÁC CHỈ DẪN THƯ MỤC 147