Grammaire de l'hébreu Biblique
Tác giả: P. Paul Jouon, S. J.
Ký hiệu tác giả: JO-P
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012538
Nhà xuất bản: Rome
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 25
Số trang: 542
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích