Làm việc có phương pháp: Một bí quyết của sự thành công
Phụ đề: Cẩm nang của sinh viên Công giáo
Nguyên tác: Travailler avec méthode, c'est réussir
Tác giả: Ide Pascal
Ký hiệu tác giả: PA-I
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008846
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 183
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008847
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 183
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008921
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 183
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 3
Chương I: Quan điểm của Kitô giáo về việc lao động trí óc 10
Chương II: Điều kiện vật chất 24
Chương III: Cầu nguyện khi làm việc 70
Chương IV: Lấy nốt như thế nào 75
Chương V: Làm sao để hiểu 106
Chương VI: Học như thế nào 126
Chương VII: Qua kỳ thi với Chúa 155