Phương pháp học hành và làm việc
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
Ký hiệu tác giả: TH-N
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013449
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích