Beginner's Latin
Tác giả: G.D.A. Sharpley
Ký hiệu tác giả: SH-G
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003705
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích