Cánh chung học
Tác giả: Phan Tấn Thành, Nt. Maria Đinh Thị Sáng
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013417
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 463
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0015708
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 463
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chữ viết tắt 3
Nhập đồ 5
I. Từ ngữ 5
II. Phương pháp trình bày cánh chung luận 9
III. Cánh chung luận và việc loan báo Tin mùng tại Việt Nam 19
IV. Giới thiệu chương trình 23
Chương I: CÁNH CHUNG LUẬN TRONG KINH THÁNH 29
Nhập đề 29
Đoạn I: Cánh chung luận trong cựu ước 37
I. Cánh chung tổng quát 38
II. Cánh chung cá nhân 42
Kết luận 50
Đoạn II: Cánh chung luận trong Tân ước 51
Dan nhập 51
I. Tin mừng Nhất lãm 54
II. Thánh Phaolô 67
III. Thánh Gioan 72
IV. Những tác phẩm còn lại của Tân ước 82
Kết luận 83
Chương II: CÁNH CHUNG LUẬN QUA LỊCH SỬ 85
I. Thời các giáo phụ 86
II. Thời Trung cổ 94
III. Thời Cận đại 99
IV. Từ Công đồng Vatican II 101
Chương III: BIẾN CỐ QUANG LÂM  117
I. Kinh thánh 117
II. Niềm tin của Hội thánh 130
III. Suy tư thần học 135
Chương IV: PHÁN XÉT CÁNH CHUNG 141
I. Kinh thánh 142
II. Niềm tin của Hội thánh 146
III. Suy tư thần học 148
Chương V: PHỤC SINII THÂN XÁC 159
I. Kinh thánh 160
II. Niềm tin của Hội thánh 173
III. Suy tư thần học 178
Chương VI: CANH TÂN VŨ TRỤ 189
I. Kinh thánh 190
II. Niềm tin của Hội thánh 193
III. Suy tư thần học 197
Chương VII: CUỘC SỐNG VĨNH CỬU 209
I. Kinh thánh 210
II. Niềm tin của Hội thánh 223
III. Suy tư thần học 226
Chương VIII: SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI 239
Dẫn nhập 239
I. Kinh thánh 246
II. Niềm tin của Hội thánh 251
III. Suy tư thần học 257
Kết luận 268
Chương IX : SỰ CHẾT 273
Đoạn I : Ý nghĩa cái chết 275
I. Các tôn giáo cổ truyền 276
II. Tư tưởng Ấn Độ 280
III. Tư tưởng Hy Lạp 284
IV. Triết học Âu châu hiện đại 286
V. Đạo lý Kitô giáo 290
Đoạn II : Số phận con người sau khi chết 301
I. Chỉ có một cuộc sống trên đời 302
II. Sự thưởng phạt liền sau khi chết 303
III. Linh hồn bất tử hay phục sinh tức khắc? 323
Chương X : SỰ THANH LUYỆN 331
I. Kinh thánh 332
II. Lịch sử Hội Ihánh 337
III. Suy tư thần học 345
Kết luận : THẦN HỌC HY VỌNG 359
I. Những nét đặc trưng 360
II. Thần học hy vọng 362
III. Đức Maria, Mẹ hy vọng 369
Phụ lục 452
Thư Tịch 455
Mục lục 461