Đức Giêsu sắp trở lại canh tân thế giới
Phụ đề: Chứng từ của giới Linh mục Pháp, Ý, Tây Ban Nha
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001740
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0001781
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002768
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009511
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
■Lời nói đầu 7
■ Đức Gioan Phaolo II loan báo: Chúa Giê su sắp trở lại canh tân thế giới 17
■ Đức Mẹ tuyên bố cuộc tái lâm của Đức Ki tô đã cận kề 27
■ Chứng từ của một cha xứ miền quê 32
■ Nước cha trị đến dưới đất cũng như trên trời 42
■ Cuộc đại thắng của Đức Kitô vua 53
■ Chúa Giêsu sẽ tái lâm 60
■ Cuộc tái lâm của Đức Giêsu vào thời chung tận 72
■ Kết thúc thời gian, thời chung tận, thời cuối cùng.. là gì? 83
■ Lạy Chúa Giê su! Chúng con sắp được xem thấy Chúa 97
■ Cuộc khải hoàn vinh quang của Chúa Kitô 115
■ Đức Maria chuẩn bị cho Chúa Kitô đến lần thứ hai 135
■ Sự kiện Israel hồi hương lập quốc báo hiệu mùa xuân của Hội thánh 146
■ Thái độ đối với mặc khải tư 158
■ Bí mật Fatima 3 (bản văn) 165
■ Thánh bộ đức tin nhận định về bí mật Fatima 3 168
■ Chung quanh bí mật Fatịma 3 171
■ "Vị Giám mục áo trắng "Trong bí mật Fatima 3 179
■ Loạt biến cố trước khi Chúa quang lâm 196
■ Trời mới đất mới 199
■ Hỡi quân canh! Đêm đã tới canh mấy rồi? 201
■ Hãy loan báo cuộc trở lại vinh quang của ta  203
■ Thánh giá sáng chói, điểm báo quang lâm 204
■ Chẳng bao lâu nữa 207
■ Đợi chờ 208