Eschatologie II
Phụ đề: Texte zur theologie
Tác giả: Dogmatik
Ký hiệu tác giả: DOG
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Đức
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003246
Nhà xuất bản: Styria
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích