L'espérance
Tác giả: G. Desbuquois, SJ.
Ký hiệu tác giả: DE-G
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012367
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 19
Số trang: 254
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích