Cánh chung luận
Phụ đề: Sự chết đời sống vĩnh cửu
Tác giả: HY. Joseph Ratzinger
Ký hiệu tác giả: RA-J
Dịch giả: Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006759
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0007917
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007918
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008489
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008490
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dẫn của Đức Giáo Hoàng Bênêđichtô XVI cho lần xuất bản mới nhât 9
Lời dẫn vào lần xuất bản thứ nhất 17
DẪN NHẬP 19
I. Vấn đề 20
1. Hoàn cảnh hiện tại của vấn đề cánh chung luận 20
2. Những tiền đề lịch sử đưa đến hoàn cảnh hôm nay 24
CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ CÁNH CHUNG NHƯ VẤN NẠN VỀ BẢN CHẤT KITÔ GIÁO 37
I. Vấn đề nền tảng Kinh thánh 38
1. Phương pháp 38
2. Ý nghĩa lời rao giảng về nước trời của Đức Giêsu 44
3. Vấn đề cánh chung sắp đến 56
II. Lời và thực tế trong cái nhìn hiện tại 67
1. Viễn cảnh những cách giải thích 68
1.1. Karl Barth 68
1.2. Rudolf Bulmann 70
1.3. Oscar Cullmann 72
1.4. C.H. Doll 77
1.5. Thần học hy vọng, thần học chính trị 79
2. Thành quả tổng quát 83
CHƯƠNG II: CÁI CHẾT VÀ SỰ BẤT TỬ CHIỀU KÍCH CÁ NHÂN CỦA CÁNH CHUNG 91
I. Thần học về cái chết 92
1. Đặt vấn đề 92
2. Tiền đề của vấn nạn 95
2.1. Quan niện chung 95
2.2. Cố gắng nhìn lại 99
3. Triển khai vấn đề suy tư theo Kinh thánh 104
3.1. Cựu Ước 104
3.2. Ý nghĩa về cái chết và sự sống được triển khai trong Tân Ước 118
4. Những kết luận chung cho đạo đức Kitô giáo về cái chết 129
4.1. Sự đón nhận cả cuộc đời 129
4.2. Ý nghĩa của khổ đau 129
II. Sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của kẻ chết 132
1. Đặt vấn đề 132
2. Nền tảng Kinh thánh 141
2.1. Sự sống lại của kẻ chết 141
2.2. "Tình trạng trung gian" giữa cái chết và sự sống 149
2.2.1. Nền tảng Kinh thánh của Do thái giáo cổ 150
2.2.2. Tân ước 154
2.3. Kết quả và hệ luận 161
3. Tài liệu huấn quyền của Giáo hội 165
4. Triển khai trong thần học 173
4.1. Gia sản của thời cổ 173
4.2. Ý niệm về linh hồn 180
4.3. Đặc tính đối thoại về sự bất tử 184
4.4. Theo sáng tạo, con người được xác định để bất tử 188
Tổng kết: Những nét xác định của niềm tin Kitô giáo về cuộc sống vĩnh cửu 193
CHƯƠNG III: CUỘC SỐNG TƯƠNG LAI 199
I. Sự sống lại của kẻ chết và việc quang lâm của Chúa Kitô 200
1. Ý nghĩa của "Xác loài người ngày sau sống lại" 200
1.1. Nền tảng của vấn đề 200
1.2. Gia sản lưu truyền 203
1.2.1. Tân Ước 203
1.2.2. Cách giải thích công thức "Xác loài người ngày sau sống lại" 3 t.kỷ đầu 208
1.2.3. Tranh luận về việc "thân xác sống lại" trong lịch sử thần học 213
1.3. "Sự sống lại trong ngày cuối cùng" nghĩa là gì? 220
1.4. Vấn đề thân xác được sống lại 232
2. Việc quang lâm của Đức Kitô và phán xét cuối cùng 236
2.1. Nền tảng Kinh thánh 236
2.1.1. Các dấu chỉ ngày quang lâm của Chúa Kitô 236
2.1.2. Việc quang lâm của Chúa Kitô 245
2.1.3. Cuộc phán xét 249
2. Cách đánh giá theo thần học 254
II. Hỏa ngục, luyên ngục, Thiên đàng 260
1. Hỏa ngục 260
2. Luyện ngục 265
2.1. Vấn đề các chứng cứ của lịch sử 265
2.2. Nội dung Giáo lý về luyện ngục 277
3. Thiên đàng 282