Cánh chung học
Tác giả: Felipe Gomez, SJ
Ký hiệu tác giả: GO-F
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011712
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 310
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phi lộ 3
CHƯƠNG I: "CÁNH CHUNG HỌC" LÀ GÌ?  5
I. Từ ngữ “cánh chung học" 5
II. Nội dung của "cánh chung học" 6
1. Thánh kinh  7
2. Thần học  9
III. Khái luận cánh chung học ở lịch sử thần học 16
IV. Cánh chung học canh tân 20
1. Thần học tin lành 22
2. Thần học công giáo 26
3. Cánh chung học đông phương chính thống 30
CHƯƠNG II: HIỆN SINH CÁNH CHUNG  33
I. Cánh chung học của Vaticanô II 33
1. Lumen Gentium 34
2. Gaudium et Spes 45
3. Những bản văn khác 48
II. Hiện sinh cách chung 49
1. Sử tính như điều kiện cãn bản 50
2. Ý nghĩa thần học của sử tính 54
3. Mạc khải và sử tính 58
4. Nội dung của thời gian Kitô giáo  61
5. Kết luận 83
6. Mầu nhiệm tội ác 85
7. Nhân sinh Kitô giáo trong thời cánh chung 96
8. Hy vọng: nhân đức cánh chung 105
CHƯƠNG III: NHỮNG CÁNH CHUNG LUẬN  118
I. Cánh chung học của Thánh kinh 118
1. Cánh chung học Cựu ước:  118
2. Cánh chung học ỏ Tân ước  141
II. Cánh chung học của các tôn giáo ngoài Kitô giáo 155
1. Số phận của vũ trụ  156
2. Số phận con người 159
3. Luân hồi 168
III. Những cánh chung luận phàm trần 178
1. Hy vọng phục hưng 179
2. Quá trình của mối hy vọng “nước trần thế" 181
3. Không tưởng  185
4. Không tưởng cánh chung Mác xít 192
5. Nhận xét và phê bình 198
CHƯƠNG IV: QUANG LÂM  205
I. Thuật ngữ 205
II. Đức tin của Giáo hội 207
III. Thánh kinh mạc khải ngày Quang lâm 209
1. Phúc âm nhất lãm 211
2. Mối hy vọng của Thánh Phaolô 216
3. Các văn kiện khác ở Tân ước 218
4. Thánh Gioan 220
IV. Các trường hợp Quang lâm 222
1. Con Người sẽ đến trong vinh quang của Ngài 222
2. Cái loa và tiếng lớn  222
3. Các thiên thần hiện đến theo Đức Kitô 223
4. Dấu chỉ của Con Người sẽ hiện ra trên trời 224
5. Lửa hoặc ngọn lửa hoả hào  224
6. Thảm hoạ cuối cùng  224
7. Cuộc chiến thắng của Đức Kitô chống thần ác  225
8. Phúc âm còn nói tới thị kiến ngày quang lâm 225
9. Kết luận 226
V. Ngày giờ Quang lâm 227
1. Sớm 227
2. Bất thình lình 231
3. Không ai biết ngày tháng ấy 233
4. Vấn đề trì hoãn 234
VI. Những dấu chỉ 238
1. Phải rao giảng tin mừng cho muôn dân 239
2. Dân Israel sẽ trở lại 240
3. Vài tiên tri phải đến trước 240
4. Phản Kitô 242
5. Cuộc bỏ đạo vĩ đại  248
6. Ý nghĩa các dấu chỉ 249
VII. Suy tư thần học 251
CHƯƠNG V: SỰ SỐNG LẠI  259
I. Nhập đề 259
II. "Kẻ chết sống lại" là một tín điều 259
III. Lịch trình mạc khải về sự sống lại 263
1. Cựu ước 263
2. Tân ước:  266
3. Truyền thống giáo hội 270
IV. Vấn đề về người tội lỗi sống lại 276
V. Thời gian sống lại 280
VI. Một vài vấn đề liên quan tới thân xác sống lại 283
1. Thân thể biến hoá 285
2. Thân thể Phục sinh là cùng một thân thể đã chết 290
VII. Suy tư 293
Phụ lục: VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM  299
MỤC LỤC 307