Cánh chung luận qua các tác giả
Nguyên tác: Eschatologie II
Tác giả: Gottfried Bachl
Ký hiệu tác giả: BA-G
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002987
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0004881
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chữ viết tắt 13
   1. Về khái niệm Cánh chung 15
   2. Một vài đặc điểm của Cánh chung luận Kitô giáo 16
   3. Một vài yếu tố cánh chung trong Kinh Thánh 20
   4. Cánh chung luận trong những thế kỷ đầu tiên của   
       lịch sử Giáo hội 25
Các Bản văn Kinh thánh 29
          2 V 2, 9-12 29
     1. Ngôn sứ Ê-li-a được đưa lên trời 29
          2 Mcb 7,7-14 30
     2. Phần thưởng cho những ai tự nguyện đổ máu   
         để làm chứng là đời sống vĩnh cửu 30
         2 Mcb 7. 31-37 31
     3. Hy vọng kẻ bách sẽ chịu hình phạt sau khi chết? 31
         2 Mcb 12, 38-40 32
     4. Nghi thức cầu siêu cho các chến sĩ tử trận 32
        G 14, l-14a 33
     5. Không ai trở lại từ cõi chết 33
        Tv 73, 23-28 35
     6. Con người hy vọng được hiệp thông với Thiên Chúa  
         sau khi cuộc sống trần thế kết thúc 35
         Tv 88, 6-13 36
     7. Cái chết chấm dứt cuộc đối thoại với Thiên Chúa 36
         Gv 3, 18-22 37
     8. Loài người và giống vật đều chung một phận chết 37
         Kn 3,1-11 38
     9. Thân phận người lành kẻ dữ sẽ ra sao trong thế giới bên kia 38
         Kn 4, 7-19 40
    10. Chết yểu mà sống ngay lành tốt hơn sống lâu mà làm điều ác 40
         Kn 4, 20-5, 24 42
     11. Kẻ dữ người lành trước toà phán xét cuối cùng 42
         Hc 16, 16-23 45
     12. Vừa phải khi khóc thương người chết -   
           cuộc sống vẫn tiếp tục 45
           Is 26, 19 47
     13. Kẻ chết sẽ được sống 47
           Đn 12, 1-3 48
     14. Lời hứa kẻ chết sẽ được sống lại từ cõi chết 48
           Mt 24, 37-25, 13 49
     15. Dụ ngôn kêu gọi người môn đệ tỉnh thức   
           đợi ngày Chúa quang lâm 49
           Mt 25, 31-46  51
     16. Người môn đệ được dạy dỗ thế nào  
           để đứng trước tòa phán xét của con người 51
           Mc 12, 18-27 52
     17. Phục sinh không chỉ là cuộc sống trấn thế kéo dài 52
           Mc 13, 3-37 54
     18. Các diễn biến trong thời cánh chung 54
          Lc 16, 19-31 56
     19. Một hoạt cảnh từ thế giới bên kia 56
           Ga 5, 19-30 58
     20. Con Người có toàn quyền xét xử và cho kẻ chết sống lại 58
          Ga 11, 20-27 59
     21. Đức Giê su chính là sự sống lại và là sự sống 59
          Cv 1,6-11 60
     22. Lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giê su :   
           tỉnh thức và làm chứng 60
           Rm 2, 1-11 61
     23. Con người trước tòa phán xét của Thiên Chúa 61
           Rm 8, 18-29 63
     24. Muôn loài muôn vật khao khát vinh quang  của Thiên Chúa 63
          1 Cr 13, 9-12 64
     25. Cái Biết ở trần gian là cái biết vụn vặt   
          không sánh được với thị kiến mặt đối mặt 64
          1 Cr 15, 12-33  
     26. Đức Giê su sống lại là kẻ chết cũng được sống lại 65
          1Cr 15, 37-57 67
     27. Sống viên mãn với con người là được sống lại với Đức Ki-tô 67
          2Cr 5, 1-10 69
     28. Hy vọng sống đời đời 69
          Pl 3, 10-21 71
     29. Khao khát được hoàn toàn hiệp thông với Đức Kitô 71
          Cl 3,1-10 71
     30. Cuộc sống theo mầu nhiệm Phục sinh 71
         1Tx 4,13-5,11 72
     31. Ngày Chúa quang lâm, Phục sinh và phán xét 72
         2Tx 1,3-10 74
     32. Thiên Chúa sẽ xét tội những kẻ bách hại cộng đoàn giáo hội 74
         2Tx 3,3-13 75
     33. Tên Phản-Kitô và các dấu hiệu báo trước thời cánh chung 74
         2P3, 3-13 77
     34. Ngày Chúa quang lâm và tại sao ngày quang lâm chậm đến 77
         Kh 1, 10-19 78
     35. Đức Ki-tô là Đầu, là Cuối, là Đấng Hằng Sống 78
         Kh 6, 1-17 80
     36. Con Chiên mở ấn 80
         Kh 19, 11-21 81
     37. Đức Ki-tô toàn thắng trong cuộc chiến chống lại  
           các thế lực thù nghịch Thiên Chúa 81
           Kh 20, 1-6 83
     38. Triều đại một ngàn năm 83
           Kh 21, 1-22, 5 84
     39. Trời mới, Đất mới, Giêrusalem mới 84
          Giáo huấn chính thức của giáo hội 88
           Thượng hội đòng Carthagc thứ 15 (hay 16) (416) 88
     40. Không có nơi nào lưng chừng giữa thên đàng và hỏa ngục 88
           Chiếu chỉ cùa Hoàng đế Justinien  
           gởi Thượng phụ Constantinoplc (Menas) (543) 89
     41. Trong ngày sống lại thân thể người ta sẽ 89
            không có dáng vẻ hình tròn  
            Chiếu chỉ của Hoàng đế Justinien  
            gởi Thượng phụ Constantinoplc (Menas) (543) 90
     42. Hình phạt dành cho bọn quỷ và kẻ dữ là vô cùng vô tận 90
            Trích, từ bản tuyên tín của Giáo hoàng Vigilius (552) 91
     43. Đầu được vinh hiển thì các chi thể cũng được vinh hiển 91
            Pélage I. Trích từ bản tuyên túi (557) 92
     44. Bản tóm lược về các thực tại cánh chung 92
            Bản tuyên tín của Thượng hội đồng Tolède (675) 93
     45. Người ta sẽ Phục sinh trong thân xác của chính mình 93
           Tông thư của Giáo hoàng Grégoire III  
            gởi Giám mục Bonifac (732) 94
     46. Thánh lẽ cẩu cho người công giáo đã qua đời 94
             Innocent rv : Tông huấn gởi Giáo hội Hy lạp (1254) 95
     47. Luyện tội lã hình phạt các tội nhẹ,   
           Hỏa ngục là hĩnh phạt các tội trọng,Thiên đàng dành cho  
           các trẻ nhỏ đã chịu phép rửa và người công chính 95
           Công đồng Vienne (1312) 97
     48. Đời này không có cũng không thể có vinh phúc vĩnh cửu 97
           Gioan XXII. Tông hiến “In agro dominico”  
            kết án tư duy của Giáo sư Eckhart OP (1329) 98
     49. Sự sống đời đời là ân huệ Thiên Chúa  98
           ban nhưng không cho con người  
           Gioan XXII. Tông hiến “In agro dominico”  
            kết án tư duy của Giáo sư Eckhart OP 99
     50. Con người sống trong vinh phúc  99
           không hóa thánh Thiên Chúa  
           Gioan XXII. Bài giảng về Mt 2, 13 :  
           “Hãy đem Hài Nhi và mẹ Người ...” (1332) 99
     51. Vinh phúc và án phạt chỉ có sau khi hết thảy 99
           đều được phục sinh  
           Gioan XXII. Sắc chỉ “Ne super his” (1334) 101
     52. Linh hồn tách khỏi thể xác cũng đã được  101
           hưởng thị kiến vinh phúc rồi  
           Bênêđictô XII: Tông hiến “Benedictus Deus” (1336) 103
     53. Ngay sau khi chết, linh hồn người ta   
           được hưởng vinh phúc hay bị án phạt đời đời 103
           Clément VI. Đoản sắc “Super quibusdam”  
           gởi Giáo chủ [Catholicos] Giáo hội Arménie (1351) 106
     54. Đức Ki-tô đã không tiêu hủy Hỏa ngục là nơi thụ án đời đời 106
           Công đồng Florence : Sắc lệnh dành cho  
           các tín hữu Jacobites (1422) 106
     55. Dân ngoại, người Do Thái và bọn ly khai  106
           đều xuống hỏa ngục hết  
           Piô II kết án một số luận đc của Zaninus de Solcia (1459) 108
     56. Không có tận thế theo nghĩa vật chất 108
           Sixtus IV : sắc chỉ “ Sai va to r noster” đặc biệt dành cho  
           Nhà Thờ T. Phêrô tại Saintes (1476) 108
     57.  Ân xá là hữu ích cho kẻ chết lẫn người sống 108
            Công đồng Latran V. sắc chỉ “Apostolici Regiminis” (1513) 110
     58. Cái biết tự nhiên về tính bất tử của linh hồn 110
           Công đồng Latran V. Sắc chỉ “Munus Praedicationis” (1516) 112
     59. Bác bỏ mọi lối nói về tương lai theo ý thức hệ 112
           Công đồng Triđentinô : sắc lệnh, về Luyện ngục (1563) 113
     60. Chống lại phe cải cách, công đồng tuyên xưng có luyện ngục 113
           Công đồng Tridentinô : Sắc lệnh về việc kêu cầu, tôn kính  
           các thánh, về hài cốt các ngài, và về các ảnh tượng thánh 115
     61. Hiệp thông với thế giới hoàn tất trong hy vọng 115
           Sắc lệnh của Thánh Bộ về một số mệnh đề trong tác phẩm  
           của Antonio Rosmini-Serbati 117
     62. Về tình trạng của linh hồn tách rời khỏi thân xác và về   
           Thiên Chúa như đối tượng của thị kiến vinh phúc 117
           Sắc lệnh của Thánh Bộ  
            về chủ nghĩa Thiên niên (Millénarisme) (1844) 119
     63. Phủ nhận về chủ nghĩa thiên niên (Gbiliasme) 119
           Công đồng Vatican II: Tông hiến Tín lý “Lumen Gentium”  
           về Giáo hội (1964) 119
     64. Đặc tính cánh chung của giáo hội lữ hành  
           vốn làm một với giáo hội hiển vinh 119
           Công đồng Vatican II: Tông hiến mục vụ “Gaudium et spcs”   
           về Giáo hội trong thế giới hôm nay (1965) 122
     65. Mầu nhiệm sự chết và lời hứa về đời sống vĩnh cửu 122
           Công đồng Vatican II : Tông hiến mục vụ “Gaudiuin ct spcs”  
           về Giáo hội trong thế giới hôm nay (1965) 124
        66. Trời mới đất mới 124
             Công đồng Vatican II : Tông hiến mục vụ “Gaudium et spcs”  
             về Giáo hội trong thế giới hôm nay (1965) 125
     67. Đức Ki-tô là Alpha và Omega của Lịch sử cứu độ 125
            Bức thư “Recentiores cpiscoporum synodi”   
            của Thánh Bộ Đức tin gởi cho tất cả các giám mục (1979) 127
     68. Giải pháp một số vấn đề về cánh chung luận 127
           Các giáo phụ  131
           Ignacc T. Antiochc (+ khoảng 110-118) 131
     69. Niềm vui của các chứng nhân tử đạo  
           là được kết hợp với Đức Ki-tô 131
           Vị Mục tử của Hermas 133
     70. Kẻ tội lỗi và nguuwoif công chính trong dân ngoại 133
           Lời sấm của các Sibylles trong Kitô giáo (khoảng giữa tk 2) 135
     71. Lời cầu nguyện của người công chính với tới tận hỏa ngục 135
           Justin (+ khoảng 165) 136
     72. Tin Thiên Chúa thưởng phạt đời sau   
           sẽ giúp ổn định trật tự xã hội đời này 136
          Justin 137
           Đối thoại với một người do thái  
           tên là Tryphon IV, 2 - VI, 2 (sau 255) 137
     73. Phê bình học thuyết Hy Lạp về linh hồn bất tử 137
            Athénagore (Nửa cuối thế kỷ 2) : Kẻ chết sống lại 12 144
     74. Thiên Chúa tạo dựng con người để   
            con người được Phục sinh  
            Athenagore : Kè chết sống lại 15 148
     75. Toàn bộ bản tính tự nhiên của con người được Phục sinh 148
           Athenagore  Kẻ chết sống lại 18 150
     76.  Con người trước tòa phán xét của Thiên Chúa 150
             Athénagore  Kẻ chết sống lại 18 153
     77. Mục đích cuối cùng của con người  
            Irenée (+ khoảng 180) : Chống lại các bè rối  
            (Adversus haereses) n, 33,1-34,2 156
     78. Tranh luận và bác bỏ thuyết luân hồi 156
            Irénée : Chống lại các bè rối (Adversus haercscs) IV, 40, 161
     79. Chính Chúa Cha Đấng thưởng phạt 161
            Clément T. Alexandrie (140/150 - khoảng 215) :  
            Nhà Giáo I, 70, 1-3 163
     80. Thiên Chúa không báo thù, nhưng Người dạy dỗ chúng ta  
            Clément T. Alexandrie : Stromate VI 76, 4 - 77, 5 165
     81. Yêu mến Chúa là sống ngay từ bây giờ tương lai người ban 165
           Tertulicn (kh. 160 - sau 220) : Hộ Giáo.  
            Biện hộ cho Kitô giáo 32, 1 (197) 166
     82. Nhờ lời cầu của các Ki-tô hữu  
           Thiên Chúa hoãn chưa cho ngày Tận thế xảy ra 166
          Tertullien : Les spectacles 167
     83. Niềm vui của người Ki-tô hữu  
           trước cảnh dân ngoại chịu cực hình trong địa ngục 167
           Tertullien : về linh hồn 55-58 )210/13) 169
     84 Giáo lý của giáo hội về khoảng thời gian  169
           giữa cái chết và ngày phán xét 169
           Tertullien : Kẻ chết sống lại 34,1-11 ( khoảng 217) 175
     85. Xác phàm cũng sống lại 175
           Origène : về các nguyên lý II, 3, 7 (khoảng 220) 179
     86. Ba quan niệm về con người hoàn thiện 179
           Origène : Về các nguyên lý III, 5. 6 181
     87. Phục sinh là một quá trình dài lâu bao hàm  181
           muôn vật muôn loài  
           Origène : về các nguyên lý III, 6. 3 183
     88. Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự 183
           Origène : Chú giải sách Sáng thế 3, 7 (trước 231/232) 184
     89. Đức cậy chứ không phải là tri thức cho ta hiểu vạn vật   
           sẽ được khôi phục 184
            Origéne : Bài giảng 4 về Isaia (chương 6) (khoảng 242) 186
     90. Biết và Không Biết về diễn biến cánh chung 186
            Origène : Chú giải Rm 2, 2 (243/244) 188
     91. Thiên Chúa xét xử bắt đầu từ nhà của người  188
           và từ giới lãnh đạo Giáo hội  
            Origéne : Chú giải Rm 5, 10 190
     92. Tình yêu của Thiên Chúa chấm dứt cảnh tai ương   
            trở đi trở lại 190
            Origéne : Các Bài giảng về Sách Lêvi 7, 2 (khoảng 243) 194
     93. Phục sinh là cộng đoàn các người được   
            Thiên Chúa tuyển chọn được đưa đến điểm hoàn hảo 194
             Cyprien T. Carthage (200/10-258) :  
             Về phúc bất tử 24-26 (khoảng 252) 197
     94. Hoàn toàn dấn thân vì thế giới mai sau 197
           Cyprien T. Carthage : về phúc bất tử 2 200
     95. Đón đợi ngày tận thế gần kề 200
           Lactance 250-325 : Epitome divinarum mstitutionum 202
     96. Đế chế ngàn năm 202
           Aphraat (+ 345) : Giáo huấn 22, 12-13  204
     97. Trên trời không còn giống cái nữa 204
            Khải huyền của tông đồ Phao-lô 19-31 208
     98. Cuộc đấu tranh giữa thiên thần và ma qủy   
           để dành lấy linh hồn kẻ chết 208
           Khải huyền của Tông đồ Phaolô 19-31 214
     99. Thiên đàng Thiên Chúa dành cho người chính trực 214
            Khải huyền của Tông đồ Phaolô 31-42 235
     100. Cực hình hỏa ngục kinh khủng như thế nào 225
            Khải huyền của Tông đồ Phaolô 44 236
     101. Ngày chủ nhật cực hình hỏa ngục được  236
            Đức Ki-tô giảm nhẹ  
            Grégoire T, Nysse (khoảng 335-394) :  
            Về các mối phúc thật 5, 3 (370-379) 239
     102. Thiên Chúa xét xử bằng tiếng nói lương tâm mỗi người 239
             Grégoire T. Nyssc : Đối thoại về linh hồn và Phục sinh 241
     103. Linh hồn vẫn có thể nhận biết   
             thân xác sau khi thân xác tan rã 241
             Grégoire T. Nysse : Đối thoại về linh hồn  
             và mầu nhiệm sống lại 16, 2 243
     104. Đại lễ: niềm vui chung của muôn loài thọ tạo và Thiên Chúa 243
             Grégoire T. Nysse : Những bài giảng giáo lý XXVI, 5-9 (sau 383) 245
     105. Thiên Chúa hòa giải muôn vật muôn loài:   
             Người toàn thắng sự ác 245
            Grégoire T. Nỵsse : Những bài giảng về Diễm Ca 8 (sau 391) 247
     106. Vinh phúc là được không ngừng thăng tiến  
            trước mặt Thiên Chúa vĩnh cửu 247
            Ambrosiaster (Ambroise Ngụy - tử giữa thế kỷ 4  
            cho đến cuối thế kỷ) : Minh giải 1 Cr 3, 15 250
     107. Thanh luyện trong lửa - Những bước đầu  
            trong sự hình thành giáo lý về luyện ngục 250
            Ambroise T. Milan (339-397) :  
            Chú giải Phúc âm Luca VII, 204-206 (377-378) 251
     108. Ý nghĩa các hình ảnh về cực hình trong hỏa ngục 251
             (Gioan Kim Khẩu (khoảng 350-407) :  
              Bài giảng về thư gởi Cộng đoàn Philip 7, 6 (sau 399) 252
     109. Giảng về Hỏa ngục là cần thiết,  252
             nhưng phải cho người nghe hiểu rõ ý nghĩa  
             Jérôme (347/48-420) : Chú giải sách Isaia 30, 26 (408-409) 256
     110. Vũ trụ thay hình đổi dạng vào lúc thời gian kết thúc 256
            Jérôme : Đối thoại với bè phái Pêlage 1, 28 (415) 257
     111. Xác định thế nào là án phạt đời đời dành cho quân vô đạo 257
             Augustin (354-430) : Enchiridion 110 (khoảng 423) 261
     112. Làm sao giúp đỡ linh hồn sau khi người ta đã chết 261
             Augustin : De Cura XV, 18 263
     113. Biến cố trên đời này kẻ chết có biết không 263
             Augustin : Chú giải Tv 30, 3, 8  264
     114. Thiên Chúa là nơi chốn của đời sống mai sau 264
             Augustin : Civ. D. 21, 23 265
     115. Hình phạt hỏa ngục dành cho tên quỷ và các người độc ác 265
             Augustin : Civ. Dei XXI, 21-24 265
     116. Tiếng nói của hy vọng bị giới hạn bởi   
             cái biết về án phạt đã thi hành 267
             Augustin : Civ. D. 22, 17 270
     117. Sống lại loài người vẫn có nam có nữ 270
             Augustin : Thư 190  272
     118. Hỏa ngục có nhiều người hơn thiên đàng 272
             Augustin, Bài giảng 362, 29 276
     119. Amen và Halleluia luôn ở trên miệng các thánh trên trời 276
             Pulgence T. Ruspe (462/3 hay 467/8-532/3) 277
     120. Hình phạt hỏa ngục cho những đứa trẻ không có phép rửa 277
              Grégoire Cả : Bài giảng về các sách Phúc âm II, 40, 8 (590-593) 278
     121. Các thánh trên trời và kẻ giam trong hỏa ngục   
             trông thấy nhau 278
             Grégoire Cả : Minh giải sách Gióp 26, 50-51 280
     122. Bốn loại người trước tòa phán xét của Thiên Chúa 280