Cánh chung học
Phụ đề: Sách Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T9
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000166
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000167
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 87
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000823
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 87
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004862
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 87
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004868
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 87
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010332
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 87
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Chương một: Con người trông đợi điều gì? 11
Chương hai: Chết và Sống lại 17
1.Sự chết trong viễn tượng Kitô giáo 17
2.Một cuộc sống sau cái chết? 23
3.Việc kẻ chết sống lại 34
4.Chúa quang lâm và phán xét chung 40
Chương ba: Đời sống vĩnh cửu 52
1.Trời hay là Thiên Đàng 52
2.Hỏa ngục 56
3.Luyện ngục 59
4.Trời mới và Đất mới 63
Lời kết: Amen 70