Cánh chung học
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000868
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 682
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007079
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 682
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009458
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 682
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0014269
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 682
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vài Vấn Đề Hiện Tại Xoay Quanh Môn Cánh Chung Học 2
Sự lúng túng thường gặp trong thời đại chúng ta trước vấn đề cái chết và sự hiện hữu sau cái chết 2
Hy vọng của người Kitô hữu về sự sống lại 9
1. Sự Phục sinh của Chúa Kitô và sự phục sinh của chúng ta 9
2. Sự quang lâm của Đức kitô, sự sống lại của chúng ta 16
3. Hợp lòng với Chúa Kitô ngay sau cái chết, theo tân ước 19
4. Thực tại của sự sống lại trong thần học hiện nay 24
5. Con người được kêu gọi để phục sinh 28
6. Cái chết của người Kitô hữu 33
7. "Hiệp thông sống động" của các chi thể Hội thánh trong Đức Kitô 38
8. Linh hồn được thanh luyện nhờ gặp gỡ Đức Kitô vinh quang 42
9. Đặc tính duy nhất và duy nhất tính của cuộc sống con người. Những vấn đề về luân hồi 45
10. Dự định vĩ đại của Thiên Chúa và tính nghiêm túc của cuộc sống con người 48
11. Lex orandi, lex credendi 54
A. CÁNH CHUNG CÁ NHÂN 67
I. Mầu nhiệm Sự chết 67
1. Sự chết và sợ chết 75
2. Thánh kinh nói về sự chết 83
3. Thần học nói về sự chết 106
4. Vài vấn đề mục vụ liên quan đến cái chết 125
II. Tính Bất tử của linh hồn 150
1. Nhân sinh quan theo Hy Lạp 153
2. Nhân sinh quan của Do Thái giáo 156
3. Con người theo Tân ước 158
4. Các giáo phụ 162
5. Thánh Thomas thành Aquinô 166
6. Huấn quyền nói về tính Bất tử của linh hồn 169
III.  Đời sống tương lai sau cái chết của một cá nhân: Phán xét riêng ; luyện ngục ; hỏa ngục ; thiên đàng 187
1. Phán xét riêng 188
2. Luyện ngục - Purgatorium (Pegteuer) 204
3. Hỏa ngục 226
4. Thiên đàng 240
B. CÁNH CHUNG PHỔ QUÁT 255
I. “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại" 255
1. Khải huyền - Ngày Tận thế 264
2. Xác loài người ngày sau sống lại 271
II.  “Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết” 284
1. Quang lâm 290
2. Phán xét chung 299
PHẦN II : THẦN HỌC HY VỌNG 1
1. Cánh chung học hệ luận 10
2. Cánh chung học siêu 10
3. Cánh chung học có mục đích 11
4. Cánh chung học hiện sinh 11
5. Cánh chung học mang đặc tính tương lai 12
6. Cánh chung học tiến hóa 14
THẦN HỌC VỀ NƯỚC TRỜI 16
I. Cựu ước 19
II. Tin mừng nước Thiên Chúa trong thời các Giáo phụ 19
1. Nước Trời theo các Phúc âm Nhất Lãm 39
2. Nước Trời theo Phaolô và Gioan: Đồng hoá Đức Giêsu với Nước Trời 49
III. Quan niệm Nước trời trong thời các Giáo phụ 57
1. Thuyết “Ngàn Năm” trong thời các giáo phụ 57
2. Phái Montanismus 78
3. Giáo hội hóa Nước Trời 83
IV. Quan niệm Nước trời trong thời trung cổ 95
1. Joachim de Flore : Vương quốc của Chúa Thánh Thần 95
2. Anh em núi Tabor - Die Taboriten 107
3. Mong chờ Nước Trời của nhóm “Tái Thánh Tẩy 129
THẦN HỌC HY VỌNG 162
I. Thần học hy vọng 166
Về mặt Thánh kinh 171
Suy tư về hy vọng trong ngày hôm nay 177
Suy tư thần học 179
Lịch sử thế giới và lịch sử ơn cứu độ 191
II. Thần học giải phóng của Châu Mỹ Latinh 197
Tiền đề 198
Hình thành thần học Giải phóng 202
Nội đung của Thần học giải phóng 210
Phương tiện phân tích xã hội 219
Phương tiện lời Chúa 222
Phương tiện thực hành mục vụ 225
Những chủ đề chính yếu của Thần học giải phóng 227
Chấp nhận và phủ nhận Thần học Giải phóng 241
Thái độ của giáo quyền 244
Tạm kết 252
III. Các dạng thần học giải phóng 255
1. Thần học đen 255
2. Thần học nữ 282
3. Thần học của thê giới thứ ha 303
4. Thần học Phi Châu 313
5. Thần học Á Châu 329
Tạm kết 370