Thần học hy vọng
Phụ đề: Thần học cánh chung
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006696
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006697
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006698
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006789
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 315
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THẦN HỌC HY VỌNG 3
1. Cánh chung học hệ luận 8
2. Cánh chung học siêu việt 9
3. Cánh chung học có mục đích 9
4. Cánh chung học Hiện sinh 10
5. Cánh chung học mang đặc trưng tương lai 10
6. Cánh chung học Tiến hóa 12
THẦN HỌC NƯỚC TRỜI 15
I. Cựu Ước 17
II. Tin Mừng Nước Thiên Chúa của Đức Giê-su 34
1. Nước trời theo các Phúc Âm Nhất Lãm 35
2. Nước Trời theo Phaolô và Gioan: Đồng hóa Đức Giê-su với Nước Trời 43
III. Quan niệm Nước trời trong thời các giáo phụ 49
1. Thuyết "ngàn năm" trong thời các giáo phụ 50
2. Phái Montanismus 67
3. Giáo hội hóa Nước Trời 72
IV. Quan niệm nước trời thời trung cổ 82
1. Joachim de Flore: Vương quốc của Chúa Thánh Thần 83
2. Anh em núi Ta Bo - Die Taboriten 92
3. Mong chờ Nước Trời của nhóm Tái Thánh Tẩy - nabptistes 112
THẦN HỌC HY VỌNG 141
I. Thần học hy vọng 144
Về mặt Thánh Kinh 144
Suy tư về hy vọng trong ngày hôm nay 153
Suy tư thần học 155
Lịch sử thể giới và lịch sử ơn cứu độ 164
II. Thần học giải phóng của châu Mỹ La tinh 170
Tiền đề 170
Hành trình thần học giải phóng 174
Nội của thần học giải phóng 180
Phương tiên phân tích xã hội 188
Phương tiện Lời Chúa 190
Phương tiện thực hành mục vụ 192
Những chủ đề chính yếu của thần học giải phóng 195
Chấp nhận và phủ nhận thần học giải phóng 207
Thái độ của Giáo quyền 209
Tạm kết 216
III. Các dạng thần học giải phóng 218
1. Thần học đen 219
(Black theology - la Théologie noire) 219
2. Thần học nữ giới (Theologie féministe - feministe theology) 242
3. Thần học của thế giới thứ ba 259
4. Thần học Á châu 281
Tạm kết 318