Giáo dục nhân bản
Tác giả: Lm. Fx. Nguyễn Hữu Tấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001131
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001242
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 203
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Bài 1. Tầm quan trọng của giáo dục nhân bản 9
Bài 2. Học tập chữ cần cần mẫn - cần lao - chú ý 18
I. Cần mẫn 18
II. Cần lao 21
III. Chú ý 29
Bài 3. Học tập chữ kiệm tiết kiệm: tiền của, sức khỏe, thời giờ 37
Bài 4. Học tập chữ liêm thanh liêm, trong sạch tâm hồn, sạch sẽ thể chất 49
I. Thanh liêm 49
II. Sạch sẽ tâm hồn 51
III. Sạch sẽ thể chất 53
Bài 5. Học tập chữ chính chính trực, công bằng, tuân phục 59
I. Chính trực 59
II. Công bằng 62
III. Đức tuân phục 67
Bài 6. Học tập chữ trí trật tự làm việc có phương pháp óc tổ chức 71
I. Trật tự 71
II. Làm việc có phương pháp 77
III. Óc tổ chức 79
Bài 7. Học tâp chữ trí óc sáng suốt - trí phán đoán óc sáng kiến 85
I. Óc sáng suốt 85
II. Trí phán đoán 90
III. Óc sáng kiến 92
Bài 8. Học tập chữ tín chân thành trung tín - tự tín, tinh thần trách nhiệm 98
I. Chân thành 98
II. Trung tín 103
III. Tự tín 107
IV. Tinh thần trách nhiệm 111
Bài 9. Học tập chữ dũng tự chủ cương nghị - nhẫn Nại 114
I. Đức tự chủ 114
II. Cương nghị 118
III. Đức nhẫn nại 120
Bài 10. Học tập chữ nhân đức ái nhân 124
I. Đức ái nhân 124
Bài 11. Học tập chữ nhân - lịch sự 141
I. Nguyên tắc 141
II. Thực hành 147
Bài 12. Học tập chữ nhân - lịch sự 161
I. Tiếp khách trong bữa ăn 161
II. Tiếp khách đỗ nhà 167
III. Cách nói chuyện 169
IV. Cách viết thơ từ 174
Kết luận 180
Phương pháp tự luyện Benjamin Franklin 182
Vấn đề ăn uống 188