Kitô hữu trưởng thành tâm lý, tăng trưởng tâm linh
Tác giả: Vương Thị Thanh Thanh Huyền
Ký hiệu tác giả: VU-H
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007423
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007558
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời giới thiệu 5
Lời tựa  7
Chương một: BIẾT MÌNH  
1. Cần phải biết mình 11
2. Cách thức để biết mình 13
3. Điều kiện để biết mình 16
4. Biết và chấp nhận mình 18
Chương hai: BIẾT CHÚA  
1. Chúa Kitô là ai đối với tôi? 21
2. Chúa Kitô muốn gì nơi tôi? 24
3. Chúa ở đâu? 27
4. Chúa Kitô đã làm gì cho tôi? 29
Chương ba: BIẾT SỐNG NHƯ NGƯỜI KITÔ HỮU TRƯỞNG THÀNH  
1. Tập sống tích cực 33
2. Tập sống biết ơn 36
3. Tập biết thương cảm 38
4. Tập biết nhận lỗi 42
Chương bốn: BIẾT LỚN LÊN TRONG ÂN SỦNG  
1. Người Kitô hữu: trưởng thành tâm lý và tăng trưởng tâm linh 50
2. Tự nhiên và ân sủng 53
3. Duy trì nếp sống lý tưởng 55
Chương năm: HAI NGUỒN CẢM XÚC: SỢ VÀ YÊU  
1. Thái độ và tác phong của chúng ta cần thiết như thế nào? 59
2. Làm thế nào có được thái độ tích cực 62
3. Tại sao chúng ta phải tin tưởng vào mình? 65
4. Làm thế nào để xóa bỏ mặc cảm? 68
Chương sáu: BỐN CHẶNG ĐƯỜNG MẠO HIỂM DẪN ĐẾN TOÀN THIỆN  
1. Chặng đường thứ nhất 73
2. Chặng đường thứ hai 76
3. Chặng đường thứ ba 80
4. Chặng đường thứ tư  83
Chương bảy: BIẾT LÀM CHỦ BẢN THÂN – CON ĐƯỜNG ĐI TÌM MÌNH  
1. Hãy trở về nhà 87
2. “Một trái tim không lý tưởng là một bầu trời không tinh tú” 90
3. Người nào không làm chủ được mình thì không đáng làm lãnh đạo 93
4. Tài sản lớn nhất là hiểu biết và thời gian 96
Chương tám: CỬU LOẠI TRONG TÂM LÝ  
1. Cửu loại trong tâm lý là gì? 103
2. “Học để biết, học để canh tân, học để phục vụ, học để yêu mến” 104
3. Ba trung tâm Nghị Lực: đầu, tim và gan ruột 111
Chương chín: NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRONG THÀNH PHỐ “VƯƠNG NHƯ ĐẦU”  
1. Loại người số Năm của Cửu loại: Người Quan Sát 119
2. Loại người số Sáu của Cửu loại: Người Trung Thành 121
3. Loại người số Bảy của Cửu loại: Người bay nhảy vui tươi 125
Chương mười: NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRONG THÀNH PHỐ “HOÀNG THANH TÂM”  
1. Loại người số Hai của Cửu loại: Người Phục Vụ 132
2. Loại người số Ba của Cửu loại: Tình Yêu và Nghị Lực 136
3. . Loại người số Bốn của Cửu loại: Loại Người Đặc Biệt 140
Chương mười một: NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRONG THÀNH PHỐ “HOÀNG NHƯ ĐỊA”  
1. Loại người số Một trong Cửu loại: Người Toàn Thiện 146
2. Loại người số Tám của Cửu loại: Người Có Quyền Lực 153
Chương mười hai: GẶP GỠ VÀ CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THEO CỬU LOẠI  
1. Gặp gỡ Chúa theo Cửu loại 159
1.1. Làm thế nào để những người sống trong thành phố “Vương Như Đầu” có thể tìm gặp Chúa? 160
2. Làm thế nào để những người sống trong thành phố “Hoàng Thanh Tâm” có thể tìm gặp Chúa? 162
3. Làm thế nào để những người sống trong thành phố “Hoàng Như Địa”  có thể tìm gặp Chúa? 165
2. Cầu nguyện với Chúa theo Cửu loại 168
2.1. Cách cầu nguyện của những người sống trong thành phố “Vương Như Đầu” 168
2.2. Cách cầu nguyện của những người sống trong thành phố “Hoàng Thanh Tâm” 169
2.3. Cách cầu nguyện của những người sống trong thành phố “Hoàng Như Địa”   170
Chương mười ba: NHỮNG KHÓ KHĂN TRÊN CON ĐƯỜNG TÌM CHÚA THEO CÁ TÍNH CỦA MỖI NGƯỜI TRONG CỬU LOẠI  
1. Những người sống bằng lý trí 174
2. Những người sống bằng tình cảm 176
3. Những người sống bằng nhiệt huyết 179
Chương mười bốn: NHỮNG ÍCH LỢI THIÊNG LIÊNG CỦA CỬU LOẠI  
1. Nhận ra những khuyết điểm 187
2. Khám phá những khả năng 190
3. Đường dẫn ta đến với Chúa 193
Chương mười lăm: TRỞ NÊN HOÀN THIỆN  
1. Đôi cánh trong Cửu loại 202
2. Con người theo Cửu loại 205
3. Hoa thơm cỏ lạ trên đường TIN – YÊU – SỐNG 208
4. Sống trọn hảo theo Cửu loại 211
Chương mười sáu: CHÚA GIÊSU VÀ CỬU LOẠI  
Chúa Giêsu, mẫu người số Một trong Cửu loại: “Thầy dạy tha thứ và kiên nhẫn” 218
Chúa Giêsu, mẫu người số Hai trong Cửu loại: “Lo lắng, thương xót và đồng hành với kẻ nghèo” 220
Chúa Giêsu, mẫu người số Ba trong Cửu loại: “Đầy nghị lực, ước vọng và lý tưởng” 223
Chúa Giêsu, mẫu người số Bốn trong Cửu loại: “Sáng tạo, nhạy cảm và đơn sơ” 226
Chúa Giêsu, mẫu người số Năm trong Cửu loại: “Khoảng cách, từ tốn, khôn ngoan và thận trọng” 229
Chúa Giêsu, mẫu người số Sáu trong Cửu loại: “Trung thành và vâng phục” 232
Chúa Giêsu, mẫu người số Bảy trong Cửu loại: “Vui tươi nhìn đời tràn đầy hy vọng” 235
Chúa Giêsu, mẫu người số Tám trong Cửu loại: “Khẳng khái, uy quyền và sáng tỏ” 238
Chúa Giêsu, mẫu người số Chín trong Cửu loại: “Bình thản, hòa giải và yêu thương” 241
KẾT LUẬN 244
Tài liệu tham khảo 249
Mục lục 249