Représentation de l'espace chez l'enfant
Tác giả: Jean Piaget, Bärbel Inhelder
Ký hiệu tác giả: PI-J
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011681
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 23
Số trang: 581
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích