Khám phá chính mình trong cửu loại tính
Tác giả: Thạch Thảo
Ký hiệu tác giả: TH-T
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007247
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 183
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời giới thiệu: Đừng bị tôi đánh lừa 3
PHẦN I: TÌM HIỂU CỬU LOẠI TÍNH 7
Chương 1. Đại cương về Cửu loại tính 8
I. Định nghĩa 8
II. Mục đích 12
III. Đôi dòng lịch sử 16
Chương 2. Phương pháp tìm số cá tính qua bản trắc nghiệm RHETI 18
Chương 3. Khảo sát các số các tính 44
I. Các số cá tính và xung năng tương ứng 44
II. Mô tả các số cá tính 48
III. Phản ứng khác nhau của các số các tính 66
IV. Ưu điểm và khuyết điểm của các số cá tính 68
V. Các cánh của Cửu loại tính 78
VI. Đường đi của Cửu loại tính 80
VII. Bảng Tóm tắt các yếu tố liên hệ và Cửu loại tính 88
Chương 4: Trưởng thành trong cửu loại tính  
I. Hướng biến đổi 90
II. Soi mình trong gương 93
III. Đối xử với các số các tính 98
Chương 5. Chín loại các tính nơi Đức Giêsu 101
Bài đọc thêm: Thay đổi, trưởng thành, phát triển 120
Người gần bạn 122
PHẦN II: CẦU NGUYỆN VÀ CỬU LOAI TÍNH  
Chương 1. Cầu nguyện là gì? 126
Chương 2. Phương pháp cầu nguyện của Trung tâm Đầu: suy niệm 137
Chương 3. Phương pháp cầu nguyện của Trung tâm Tim: Cầu nguyện biểu cảm 144
Chương 4. Phương pháp cầu nguyện của Trung tâm Nội tạng: Cầu nguyện Tĩnh lặng 151
Tóm tắt ba phương pháp Cầu nguyện 163
Phụ lục I: Phương pháp cầu nguyện với những vùng tránh né 164
Phụ lục II: Cảm xúc ít được kiểm soát nhất 172
Phụ lục III: Cầu nguyện thân tình 177
Các sác tham khảo 180
Nội dung 182