Nối lửa cho đời: Lạc quan vui sống
Tác giả: Lm. Lê Quang Uy
Ký hiệu tác giả: LE-U
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001201
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần 1: QUAN PHÒNG 7
Phần 2: LẠC QUAN VUI SỐNG 29
Phần 3: GIẢO HỘI 163
Phần 4: KINH THẢNH 189
Mục lục 203