Kitô hữu tăng trưởng tâm linh với khoa cửu loại
Tác giả: Vương Thị Huyền, ACI
Ký hiệu tác giả: VU-H
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001622
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001691
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1. Biết mình 7
Cần phải biết mình 7
Cách thức đề biết mình 9
Điều kiện để biết mình 12
Biết và chấp nhận mình 14
Chương 2. Biết Chúa 18
Chúa Ki-tô là ai đối với tôi? 18
Chúa Ki-tô muốn gì nơi tôi 21
Chúa ở đâu? 24
Chúa Ki-tô đã làm gì cho tôi 26
Chương 3. Biết sống như người Ki-tô hữu trưởng thành 30
Tập sống tích cực 30
Tập sống biết ơn 33
Tập biết thương cảm 35
Tập biết nhận lỗi 39
Chương 4. Biết lớn lên trong ân sủng 44
Người Ki-tô hữu trưởng thành tâm lý và tâm linh 47
Tự nhiên và ân sủng 51
Duy trì nếp sống lý tưởng 53
Chương 5. Hai nguồn cảm xúc: sợ và yêu 56
Thái độ và tác phong cần thiết như thế nào? 56
Làm thế nào để có được thái đọ tích cực? 59
Tại sao chúng ta phải tin tưởng vào mình? 63
Làm thế nào để xóa bỏ mặc cảm? 66
Chương 6. Bốn chặng đường mạo hiểm dẫn đến toàn thiện 69
Chặng đường thứ nhất: Tuổi từ 1-17 69
Chặng đường thứ hai: Tuổi từ 18-35 72
Chặng đường thứ ba: Tuổi từ 36-55 76
Chặng đường thứ tư: Tuổi từ 56-85 79
Chương 7. Biết làm chủ bản thân-Con đường đi tìm mình 83
Hãy trở về nhà 83
Một trái tim không lý tưởng là một bầu trời không tinh tú 86
Người nào không làm chủ đượcbản thân thì không đáng làm lãnh đạo 89
Tài sản lớn nhất là hiểu biết và thời gian 92
Chương 8. Cửu loại trong tâm lý 96
Cửu loại trong tâm lý là gì? 98
Học để phục vụ- học để yêu mến 99
Ba trung tâm nghị lực: Đầu-Tim-Gan ruột 105
Chương 9. Những người sống trong thành phố Vương như đầu 110
Loại người thứ năm: Người quan sát 112
Loại người thứ sáu: Người trung thành 114
Loại người thứ bảy: Người bay nhả vui tươi 119
Chương 10. Những người sống trong thành phố Hoàng Thanh Tâm 124
Loại người số hai: Người phục vụ 125
Loại ngươi số ba: Tình yêu và nghị lực 129
Loại người số bốn: Người đặc biệt 134
Chương 11. Những người sống trong thành phố Hoàng Như Địa 138
Loại người số một. Người toàn thiện 139
Loại người số chín: Người tìm an bình 143
Loại người số tám: Người có quyền lực 148
Chương 12. Gặp gỡ và cầu nguyện với Chúa theo cửu loại 152
Gặp gỡ Chúa theo cửu loại 152
Có thể tìm gặp Chúa 153
Có thể tìm gặp Chúa? 155
Có thể tìm gặp Chúa? 159
Cầu nguyện với Chúa theo cửu loại 162
Cầu nguyện của những người sống trong thành phố Vương Như Đầu 162
Cầu nguyện của những người sống trong thành phố Hoàng Thanh Tâm 163
Cầu nguyện của những người sống trong thành phố Hoàng Như Địa 164
Mỗi người theo cửu loại 166
Những người sống bằng lý trí 167
Những người sống bằng tình cảm 169
Những người sống bằng nhiệt huyết 172
Chương 14. Những ích lợi thiêng liêng của cửu loại 181
Nhận ra khuyết điểm 181
Khám phá những khả năng 184
Đường dẫn ta đến với Chúa 187
Chương 15. Trở nên hoàn tiện 193
Đôi cánh trong cửu loại 197
Con người theo cửu loại là gì? 199
Hoa thơm cỏ lạ trên đường Tin-Yêu-Sống 202
Sống trọn hảo theo cửu loại 205
Chương 16. Chúa Giê-su và cửu loại 209
Chúa Giê-su mẫu người số một: Tha thứ và kiên nhẫn 213
Chúa Giê-su mẫu người số hai: Lo lắng, thương xót và đông hành với người nghèo 215
Chúa Giê-su mẫu người số ba: Nghị lực, tham vọng và lý tưởng 218
Chúa Giê-su mẫu người số bốn: Sáng tạo, nhạy cảm và đơn sơ. 221
Chúa Giê-su mẫu người số năm: Khoảng cách, từ tốn, khôn ngoan và thận trọng 224
Chúa Giê-su mẫu người số sáu: Trung thành và vâng phục 227
Chúa Giê-su mẫu người số bảy: vui tươi nhìn đời tràn đầy hy vọng 230
Chúa Giê-su mẫu người số tám: Khẳng khái, uy quyền và sáng tạo 233
Chúa Giê-su mẫu người số chín: Bình thản, hòa giải và yêu thương 236
Kết luận 240
Mục lục 245
Tài liệu tham khảo 251