Methode d'enseignement religieux la catechese au service de la methode eucharistique
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 268.4 - Giáo dục Đức tin và nhân bản
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012097
Nhà xuất bản: Bibliotheca Alfonsiana
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích