Confucian Personalities
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012606
Nhà xuất bản: Stanford University Press
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 21
Số trang: 411
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích