Nho Giáo. Một triết lý chính trị
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005150
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 19
Số trang: 133
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 5
1. Nho giáo là một truyền thống triết lý 7
2. Nho giáo có tính cách chihns trị 10
1. Vũ trụ 15
2. Thượng Đế 16
3. Quỷ thần 17
4. Người 20
1. Trời đặt ra vua để làm lợi cho dân 23
2. Vua có ba cách nhận quyền 23
3. Trách nhiệm của vua 30
4. Tư cách của vua 32
6. Bổn phận của vua và kẻ sĩ 37
1. Nguyên lý bất bình đẳng 41
2. Trật tự trong xã hội 44
3. Xã hội của Nho giáo 46
5. gia tộc 50
1. Trọng lễ nghĩa hơn pháp luật 53
5. Xét nhiệm vụ, không xét quyền lợi 59
7. Đế quốc theo Nho giáo 64
9. Trọng người hơn trọng chế độ 68
10. Vương đạo, bá đạo 70
1. Phú rồi mới giáo 75
2. Chính sách xã hội có từ rất sớm 76
3. Chính sách xã hội của Mạnh Tử 77
4. Phép tỉnh điền 81
1. Nho giáo rất trọng sự học 85
2. Tổ chức học hiệu 87
3. Khoa học nghệ thuật đều có tính cách đạo đức 89
4. Học là để hành 91
6. hai lối dạy 94
Kết 101
Phần chữ Hán và phiên âm 106
Mục lục 134