Mạnh Tử. Tư tưởng và sách lược
Tác giả: Trí Tuệ
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 181.116 - Triết học Mạnh Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007975
Nhà xuất bản: Mũi Cà Mau
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008058
Nhà xuất bản: Mũi Cà Mau
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  5
Chương 1: NHÂN TÍNH VỐN THIỆN  
Phần 1: Người nêu ra tính thiện luận sớm nhất  9
Phần 2: Nhân tính vì sao trở nên ác  15
Phần 3: Đáng buồn cho người không biết cầu thiện  19
Phần 4: Mọi người có thể trở thành vua Nghiêu, vua Thuấn  22
Chương 2: THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA MẠNH TỬ  
Phần 1: Thân thế của Mạnh Tử  27
Phần 2: Du thuyết các nước chư hầu  32
Chương 3: LẤY ĐỨC PHỤC NGƯỜI  
Phần 1: Đức nhân là gốc của lập nhân và lập quốc  39
Phần 2: Trọng lợi khinh nghĩa là nguồn gốc của tai họa  49
Phần 3: Nhân nghĩa chiến thắng tà ác  56
Chương 4: TRẢI QUA GIAN NAN THỬ THÁCH  
Phần 1: Quân tử phải đặt tâm ở nhân và lễ  61
Phần 2: Trưởng thành từ trong gian khó  64
Phần 3: Người quan tử tu thân và yên thiên hạ  69
Chương 5: TRÁNH LÂM VÀO VÒNG XOÁY  
Sai lần thứ nhất: Tìm cách thoái thác trách nhiệm  77
Sai lần thứ hai: Làm được mà không chịu làm 82
Sai lần thứ ba: Lấy sự yêu ghét chủ quan phá hoại pháp độ  85
Sai lần thứ tư: Hành đỗnga rời mục tiêu  88
Sai lần thứ năm: Dùng tiểu Ân, tiểu Huệ lấy lòng từng người  92
Sai lần thứ sáu: Thiếu cảnh giác với kẻ xấu ở bên cạnh  94
Sai lần thứ bảy: Thích vạch khuyết điểm của người khác  98
Sai lần thứ tám: Đưa ra quyết sách trễ nãi  101
Sai lần thứ chín: Trách người nặng, trách người nhẹ  103
Sai lần thứ mười: Thích sử dụng người tầm thường làm thuộc hạ  105
Chương 6: SAN SẺ NIỀM VUI CÙNG DÂN  
Phần 1: Dân là gốc của nước nhà  108
Phần 2: Cùng vui với dân mới chiếm được lòng dân  121
Phần 3: Chăm lo cuộc sống của dân  126
Chương 7: TỔ CHỨC DỰA TRÊN QUY PHẠM ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ  
Phần 1: Yêu có thứ bậc, thân tình là trọng  130
Phần 2: Thờ vua và thờ ch mẹ vốn không khác nhau  135
Phần 3: Sức mạnh dựa trên quan hệ đạo đức luân lý  140
Phần 4: Đề phòng bị rạn nứt sợi dây găn bó tình cảm  147
Chương 8: TRỌNG DỤNG NGƯỜI HIỀN TÀI  
Phần 1: Chiêu mộ người tài phái có thành ý  153
Phần 2: Phải giỏi nhận ra nhân tài và tuyển dụng nhân tài  
Phần 3: Sử dụng nhân tài hợp lý  171
Phần 4: Thấu rõ tâm lý của người từ chức  181
Chương 9: TÙY CƠ ỨNG BIẾN  
Phần 1: Thuận thiên giá tồn, nghịch thiên giả vong  187
Phần 2: Suy tính lợi hại, xử lý biến thông  191
Chương 10: ĐẠO HIỀN THẦN  
Phần 1: Làm bề tôi phải trọng đạo bề tôi  196
Phần 2: Bề tôi không có đạo đức sẽ hại vua hại dân  204
Phần 3: Bản thân không ngay, không thể sửa ngay người khác  211
Phần 4: Người quân tử không cầu quan bằng con đường bất chính  216