Khổng Tử
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003197
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 19
Số trang: 265
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006263
Nhà xuất bản: Văn Hóa
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 232
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
CHƯƠNG I: TỪ NGHIÊU THUẤN TỚI KHỔNG TỬ 11
- Nghiêu Thuấn 11
- Hạ Vũ 13
- Thương (Ân) - Thành Thang 14
- Nhà Chu - chế độ phong kiến 15
- Võ vương và Chu công 22
- Chu suy - Đông Chu 25
- Xuân Thu và chiến quốc 26
- Bảng niên đại 37
CHƯƠNG II: ĐỜI SỐNG 38
- Tiểu sử theo Tư Mã Thiên 38
- Tổ tiên - thời kỳ thơ ấu và tráng niên (551-523) 39
- Từ ba mươi tuổi tới năm mươi tuổi (522-503) 45
- Thời kỳ tham chính tại Lỗ (502-496) 51
- Bốn năm lưu lạc (496-492) 57
- Tuyệt lương ở Trần và Thái (491-489) 71
- Lại lang thang (488-484) 80
- Về Lỗ - những năm cuối (484-479) 84
(Niên biểu đời Khổng Tử) 97
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI 103
- Lối sống 103
- Tư cách, tính tình 106
CHƯƠNG IV: MÔN SINH 124
- Hai lớp môn sinh 124
- Nhan Hồi, Tử Lộ, Tử Cống 126
+ Tử Cống 128
+ Tử Trương 128
+ Tử Du 130
+ Hữu Nhược 131
+ Tử Hạ 132
+ Tăng Sâm 134
CHƯƠNG V: TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ 140
- Hoàn cảnh 140
- Tòng Chu 145
- Không thích cách mạng 146
- Bảo thủ nhưng cải thiện 148
- Chính danh 150
- Đức trị 161
- Phải tu thân 165
- Phải học 168
- Những đức cần có 171
CHƯƠNG VI: CHÍNH SÁCH TRỊ DÂN 185
- Dưỡng dân 185
- Giáo dân 192
- Chính Hình 199
- Võ bị 201
- Ngoại giao 202
- Dùng người 206
- Xã hội lý tưởng của Khổng Tử 214
CHƯƠNG VII: ĐẠO LÀM NGƯỜI 219
- Kẻ sĩ 230
- Quân tử 233
- Trời 242
- Thiên mệnh 246
- Quỉ thần 248
KẾT 253