Triết học Khổng Tử và Plato
Tác giả: Confucius
Ký hiệu tác giả: CON
Dịch giả: Trương Công Thành
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016326
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 228
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Luận ngữ 6
Quyển I 6
Quyển II 8
Quyển III 12
Quyển IV 14
Quyển Về 17
Quyển VI 22
Quyển VII 25
Quyển VIII 30
Quyển IX 33
Quyển X 37
Quyển XI 39
Quyển XII 43
Quyển XIII 50
Quyển XIV 57
Quyển XV 62
Quyển XVII 68
Quyển XVII 73
Quyển XVIII 77
Quyển XIX 79
Quyển XX 81
Plato Cộng hoà Sách VI - VII 2 83
Plato 85
Sách Cộng hoà VI-VII số 2 năm tư 85
Nền tảng sách tuyệt với Chicago 85
Cộng hoà 86
Quyển VI 86
Quyển VII 158