Dẫn luận về Nho giáo
Nguyên tác: Confucianism - A very short introduction
Tác giả: Daniel K. Gardner
Ký hiệu tác giả: GA-D
Dịch giả: Lê Tiến Thành, Thành Khang
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008575
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 215
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Bảng niên đại 7
1. Khổng Tử (551-479 Tr. CN) và di sản: Dẫn nhập 9
2. Cá nhân và việc tu thân trong giáo lý của Khổng Tử 34
3. "Chính" trong giáo lý Nho gia 62
4. Sự đa dạng trong Nho giáo thời kỳ đầu 88
5. Sự định vị lại tín ngưỡng Nho gia sau năm 1000: Tân Nho giáo 133
6. Nho giáo trong thực tiễn 161
  Lời kết: Nho giáo trong thế kỷ 20 và 21 198
  Tài liệu đọc thêm 209