Tinh hoa ngũ điển
Tác giả: Kim Định
Ký hiệu tác giả: KI-D
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008795
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008832
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Khai từ 11
I. Vấn đề Nho học 13
II. Thời đại Việt nho 21
III. Địa vực Việt nho 31
IV. Kinh Thi hay là khi dân viết sách 43
V. Kinh Thư hay là khi dân làm chủ 55
VI. Những bí ẩn trong vụ án kim văn cổ văn 68
VII. Kinh Lễ hay là khi người ở với người 74
VIII. Kinh Dịch hay là thuật quyền biến 79
IX. Kinh Xuân Thu hay là đạo vào đời  90
X. Mặt thật của Việt nho 105
XI. Việt nho dưới ách Hán nho 114
XII. Việt nho trên đất Việt 124
XIII. Nên học sách Nho nào? 130
XIV: Cảm nghĩ về chữ Nho của Keyserling 138
PHỤ TRƯƠNG 144
XV. Chứng từ 145
XVI. Đọc Nho theo lối ngũ điển 155
XVII. Lối chân minh chiết 169
XVIII. Đại lượng bộ triết lý An Vi 184