Khổng Tử tinh hoa
Phụ đề: Những điều diệu kỳ từ tư tưởng và triết lý sống Khổng Tử
Tác giả: Yu Dan
Ký hiệu tác giả: DA-Y
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005577
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005578
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Phần I - Đạo của Trời và Đất 9
Phần II - Đạo của tâm và hồn 33
Phần III - Thế đạo 59
Phần IV - Đạo bằng hữu 93
Phần V - Đạo của chí hướng 117
Phần VI - Đạo nhân sinh 145
Vài nét về tác giả Vu Đan 173