70 plans de sermons
Tác giả: Hippolyte Honoré
Ký hiệu tác giả: HO-H
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011389
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 17
Số trang: 163
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích