Nói với giáo dân
Tác giả: Gm. GB. Bùi Tuần
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000541
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002353
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010223
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Khiên nhường trong môi trường gia đình 7
Gặp gỡ Đức Kitô 9
Diễn tả Nước Trời 14
Hạt giống Nước Trời 20
Xây dựng Nước Trời 24
Phát triển Nước Trời 29
sống đơn sơ Phúc Âm 35
Hãy tỉnh thức 38
Bảo vệ uy tín 43
Đừng sợ 48
Giống như trẻ nhỏ 53
Từ bỏ 58
Lửa thiêng liêng 63
Nỗi buồn của Đức Ki tô 68
Cần bước vào của hẹp 72
Đóng và mở 75
Phê phán 77
Nỗi lo sợ 81
Đức khiêm nhường 85
Tỉnh thức 90
Đầy tớ vô dụng 93
Chúa Giêsu vua tình yêu 97
Sự thực ngọt ngào 100
Sự thing lặng 105
Sự khôn ngoan 110
Việc từ thiện của Đức Kitô 113
Tấm lòng yêu thương 117
Những tâm tình tạ ơn 121
Bước lại gần Đức Kitô 124
Hãy kiên vững bền chí 127
Tương quan huynh đệ 132
Ơn gọi tông đồ 138
Đổi mới tâm hồn 147
Thực hành chớ không phải lý thuyết 150
Xây dựng Hội Thánh 154