Léon le Grand sermons
Tác giả: Sources Chrétiennes
Ký hiệu tác giả: CH-S
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011375
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 21
Số trang: 291
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích