"Báo thức". Bài giảng năm xưa
Phụ đề: Từ bài 1 đến bài 10
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015084
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lời giới thiệu
2. Bức tâm thư
3. Những kỉ niệm trong năm 2017
4. Sự kiện 1: Ba lệnh truyền Fatima
5. Sự kiện 2: Đức Cha Jos Maria Phạm Năng Tĩnh
6. Sự kiện 3: Thành lập đoàn TNTT 10 
7. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 1  
8. Bài giảng Lời Chúa 14
9. Bài độc thêm: Viên đá làm chứng 17
10. Phần mở rộng: Người trồng cây 18 
11. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 2  
12. Bài giảng: Hãm mình 19 
13. Bài giảng thêm: Dâu hiền 22 
14. Phần mở rộng: Mục đích - tôn chỉ - Tân niệm  23
15. "Báo thức": Bài giảng năm xưa - 3  24
16. Bài giảng: Cần thiết phải hãm mình 27 
17. Bài đọc thêm: Cây đẹp nhất 27 
18. Phần mở rộng: Khổ giá, Thập giá, Thánh giá  
19. "Bào thức": Bài giảng năm xưa - 4 29 
20. Bài giảng ý Chúa, gương Chúa 31 
21 Bài đọc thêm: Nạp Acquy 32 
22. Phần mở rộng: Danh hiệu mẫu Tâm  
23. "Bao thức": Bài giảng năm xưa - 5 34 
24. Bài giảng lý do hãm mình 36 
25. Bài đọc thêm: Lời khuyên Phúc âm 37 
26. Phần mở rộng: Ngày khai trường  
27. "Báo thức": Bài giảng năm xưa - 6 38 
28. Bài giảng: Toàn phận, toàn diện 40 
29. Bài đọc thêm: Cao niên, cô đơn, Ba "cô" 41 
30. Phần mở rộng: Hết mình vì chiên, rượu trà  
31. "Báo thức": Bài giảng năm xưa - 7 44 
32. Bài giảng để tránh tội 45 
33. Bài đọc thêm: Tình phụ tử 46 
34. Phần mở rộng: Đức kính ái, tâm tình  
35. "Báo thức": Bài giảng năm xưa - 8 48 
36. Bài giảng: Đức Mẹ 51 
37. Bài đọc thêm: Con mắt, đi xe tối trời 52 
38. Phần mở rộng: Cha Giám đốc ĐCV Mẫu Tâm Bùi Chu  
39. "Báo thức": Bài giảng năm xưa - 9 55 
40. Bài giảng: Phương thế được rỗi 58 
41. Bài đọc thêm: Nước mắt sám hối 59 
42. Phần mở rộng: Cha Giám độc kính yêu 59 
43. "Báo thức": Bài giảng năm xưa - 10  
44. Bài giảng: Tình mẫu tử 61 
45. Bài đọc thêm: Lộc vừng, chơi diều 63 
46. Phần mở rộng: Đối đầu, đối thoại 64