"Báo thức". Bài giảng năm xưa
Phụ đề: Từ bài 21 đến bài 30
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015096
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 52
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lời trích giới thiệu của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt 2
2. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 21  
3. Bải giảng: Của đời 3
4. Bài đọc thêm: Bàn tay 5
5. Phần mở rộng: Người trồng cây mong ngày ăn quả 6
6. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 22  
7. Bài giảng: Chúa trong tạo vật 7
8. Bài đọc thêm: Thời gian 9
9. Phần mở rộng: Mục đích - Tôn chỉ - Tâm thiện 10
10. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 23  
11. Bài giảng: Ăn năn 11
12. Bài đọc thêm: Cô đơn 13
13. Phần mở rộng: Ngày khai trương 14
14"Báo thức" Bài giảng năm xưa - 24  
15. Bài giảng: Phần rỗi 15
16. Bài đọc thêm: Vui sống 17
17. Phần mở rộng: Hết mình vì chiên 18
19. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 25  
20. Bài đọc thêm: Gia đình 21
21. Phần mở rộng: Đức kính ái 22
22. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 26  
23. Bài giảng: Một khoản luật buộc 23
24. Bài đọc thêm: Chữ "tâm", chữ "tiền" 25
25. Phần mở rộng: Tâm tình tạ ơn 26
26. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 27
 
27. Bài giảng: Phương thế giữ mình 28 
28. Bài đọc thêm: Tóc thề  30 
29. Phần mở rộng: GM của Cựu ước CV MTBC  31
30. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 28  
31. Bài giảng: Con đường nhân đức 34
32. Bài đọc thêm: Ngẫm sự đời 36
33. Phần mở rộng: Giám đốc kính yêu 37
34"Báo thức" Bài giảng năm xưa - 29  
35. Bài giảng: Duyệt lại đường nhân đức 39
36. Bài đọc thêm: Trái tim Chúa 41
37. Phần mở rộng: Đối đầu 42
38. "Báo thức" Bài giảng năm xưa - 30  
39. Bài giảng: Ích lợi 43
40. Bài đọc thên: Giờ chầu 45
41. Phần mở rộng: Hạnh phúc gia đình 46