Explication des evangiles des dimanches
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011473
Nhà xuất bản: Hong Kong
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 17
Số trang: 504
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích