Les plus beaux sermons de Saint Augustin
Tác giả: G. Humeau
Ký hiệu tác giả: HU-G
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004584
Nhà xuất bản: Maison de la Bonne
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 20
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích