Homélies pour une année
Tác giả: Gonzague Motte, OFM.
Ký hiệu tác giả: MO-G
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012286
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 319
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích