Ra khơi thả lưới tình thương
Phụ đề: Truyền giáo
Tác giả: Gm. GB. Bùi Tuần
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001593
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014792
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Năm ra khơi thả lưới tình thương 3
2. Truyền giáo, một đặc điểm của linh mục Việt Nam thời nay 9
3. Một mẫu gương ra khơi 15
1. Tương lai các cộng đoàn công giáo 25
2. Trái tim giáo xứ 31
3. Hoạt động tôn giáo trong một địa phương 36
1. Tham dự Tuần Thánh 45
2. Khiêm nhường 51
3. Ơn phục sinh 56
1. Xây dựng cuộc đời 63
2. Đời sống nội tâm 67
1. Nhìn về sự chết 73
2. Liên hệ với người đã qua đời 79
1. Xin vâng trong lễ truyền 87
2. Suy gẫm về sự khiêm nhường của Đức Mẹ 93
3. Xin ghé mắt thương xem chúng con 102
4. Cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi 108
5. Cùng với Mẹ Maria, dọn đường đón Chúa 114
6. Mẹ Maria cầu nguyện 122
7. Lòng mến yêu Đức Mẹ là hat giống đức tin 128
1. Đến với Thánh Giuse 135
2. Đôi điều tâm sự về thánh Giuse 140
3. Đi theo thánh Giuse bước vào tương lai 144
1. Trách nhệm về tương lai 151
2. Lời Chúa trên mọi chặng đường 155
3. Suy nghĩ về tính cách nhưng không 159
4. Tình yêu xót thương 165
5. Hạt giống tốt 173
6. Nhìn vào những bước đi âm thầm tỏa sáng 178
7. Nhân chứng về Thiên Chúa Ba Ngôi 184
8. hãy sang bờ bên kia 190
9. Nhà thờ, nơi đào tạo con người phục vụ 191
10. Trái tim hiến tế 198
11. Thánh Gioan Baotixita, người làm chứng cho chân lý 206
12. Xin cứu chúng con cho khỏi kẻ thù 212
13. Hiến dâng đời mình làm của lễ 222
14. Vai trò của đặc sủng 224
15. Dấu ấn CĐ Vatican II tại một địa phương 230
16. Thao thức đầu năm 239
1. Chọn người 247
2. Lời cầu của người đau yếu 252
3. Sự thực sẽ cứu chữa các con 259
4. Những bước nhỏ, nhưng hậu quả lớn 269
5. Đôi chút tâm tư về một giải pháp cứu độ 277
6. Suy nghĩ về việc học 283
7. Dâng thánh lễ 293
8. Tâm tình lữ khách 293
9. Giêsu, lạy Chúa tôi 299