Đức Giêsu Kitô đã chịu nạn, chịu chết để cứu chuộc chúng ta
Phụ đề: Những bài Đức Cha Tihamer Toth Giám mục Veszprém giảng trong nhà thờ trường đại học và đài phát thanh Budapest
Tác giả: Lm. Giuse M. Phạm Khắc Thẩm
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015901
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

I. Vì sao Thiên Chúa làm người?

3

II. Tấn thảm kịch của nhân loại

15

III. Đức Kitô có phải là người yếm thế hay là một người lạc quan?

27

IV. Tội nguyên tổ khuyên chúng ta sự gì?

36

V. Nhân vị chúa cứu thế

46

VI. Công ơn cứu chuộc

58

VII. Cái răn và con chiên

69

VIII. Chúng ta đã được cứu chuộc

80

IX. Tôi là con Thiên Chúa

90

X. Đứa con phung phá

100

XI.đức Kitô và sự đau khổ (1)

110

XII. Đức Kitô và sự đau khổ (2)

123

XIII. Đức Kitô và sự đau khổ (3)

136

XIV. Đức Kitô và sự đau khổ (4)

147

XV. Đức Kitô và sự đau khổ (5)

159

XVI. Đức Kitô và sự đau khổ (6)

171

XVII. Thành của những đau khổ của Đức Kitô

182

XVIII. Đức Kitô trên núi cây dầu

194

XIX. Chúa Giêsu bị án tử

206

XX. Người đã yêu tôi và đã nộp mình vì tôi

217

XXI. Giu – đa

228

XXII. Thánh phêrô

238

XXIII. Quan phông – xi – ô phi – la – tô

250

XXIV. Vua hê – rô – đê

261

XXV. Những phụ nữ trong hồi thương khó Chúa Giêsu

272

XXVI.  Người chịu đóng đanh vào thập giá

283

XXVII. “mọi sự đã hoàn tất” (Ga.19.30)

294