Cánh chung học
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 236 - Thuyết tận thế - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000868
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 682
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007079
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 682
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009458
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 682
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN II : THẦN HỌC HY VỌNG 1
1. Cánh chung học hệ luận 10
2. Cánh chung học siêu 10
3. Cánh chung học có mục đích 11
4. Cánh chung học hiện sinh 11
5. Cánh chung học mang đặc tính tương lai 12
6. Cánh chung học tiến hóa 14
THẦN HỌC VỀ NƯỚC TRỜI 16
I. Cựu ước 19
II. Tin mừng nước Thiên Chúa trong thời các Giáo phụ 19
1. Nước Trời theo các Phúc âm Nhất Lãm 39
2. Nước Trời theo Phaolô và Gioan: Đồng hoá Đức Giêsu với Nước Trời 49
III. Quan niệm Nước trời trong thời các Giáo phụ 57
1. Thuyết “Ngàn Năm” trong thời các giáo phụ 57
2. Phái Montanismus 78
3. Giáo hội hóa Nước Trời 83
IV. Quan niệm Nước trời trong thời trung cổ 95
1. Joachim de Flore : Vương quốc của Chúa Thánh Thần 95
2. Anh em núi Tabor - Die Taboriten 107
3. Mong chờ Nước Trời của nhóm “Tái Thánh Tẩy 129
THẦN HỌC HY VỌNG 162
I. Thần học hy vọng 166
Về mặt Thánh kinh 171
Suy tư về hy vọng trong ngày hôm nay 177
Suy tư thần học 179
Lịch sử thế giới và lịch sử ơn cứu độ 191
II. Thần học giải phóng của Châu Mỹ Latinh 197
Tiền đề 198
Hình thành thần học Giải phóng 202
Nội đung của Thần học giải phóng 210
Phương tiện phân tích xã hội 219
Phương tiện lời Chúa 222
Phương tiện thực hành mục vụ 225
Những chủ đề chính yếu của Thần học giải phóng 227
Chấp nhận và phủ nhận Thần học Giải phóng 241
Thái độ của giáo quyền 244
Tạm kết 252
III. Các dạng thần học giải phóng 255
1. Thần học đen 255
2. Thần học nữ 282
3. Thần học của thê giới thứ ha 303
4. Thần học Phi Châu 313
5. Thần học Á Châu 329
Tạm kết 370