Giáo lý căn bản (sách học sinh)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015474
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015487
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TÔI TIN HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN 9
Bài 1: Hội Thánh trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa 11
Bài 2: Những khía cạnh của mầu nhiệm Hội Thánh 14
Bài 3: Hội Thánh Duy Nhất 18
Bài 4: Hội Thánh Thánh Thiện 23
Bài đọc thêm: Cẩn thận từ trong việc nhỏ 27
Bài 5: Hội Thánh Công Giáo 30
Bài 6: Hội Thánh Tông Truyền 34
Bài 7: Các chủ chăn trong Hội Thánh 38
Bài 8: Giáo dân trong Hội Thánh 42
Bài 9: Các Tu sĩ trong Hội Thánh 46
Bài 10: Ơn gọi 50
Bài 11: Sự hiệp thông giữa Hội Thánh 53
Bài 12: Đức Maria, Mẹ Hội Thánh 57
Bài 13: Hội Thánh là Mẹ và là Thầy 61
Bài  đọc thêm: Lịch sử Hội Thánh công giáo tại Việt Nam 65
PHẦN II: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 69
Bài 14: Chúa Giêusu là mẫu gương cầu nguyện 71
Bài 15: Kinh Lạy Cha (phần 1) 74
Bài 16: Kinh Lạy Cha (phần 2) 78
PHẦN III: PHỤNG VỤ VÀ BÍ TÍCH 83
Bài 17: Phụng vụ 85
Bài 18: Hội Thánh cử  hành phụng vụ 88
Bài 19: Các Bí Tích 91
Bài 20: Bí Tích Rửa Tội (phần 1) 95
Bài 21: Bí Tích Rửa Tội (phần 2) 99
Bài 22: Bí Tích Thêm Sức (phần 1) 103
Bài 23: Bí Tích Thêm Sức (phần 2) 106
Bài 24: Bí Tích Thánh Thể 110
Bài 25: Chunhs ta cử hành Thánh Lễ 114
Bài 26: Bí Tích Giao Hoà 118
Bài 27: Bí Tích Truyền Chức Thánh 122
Bài 28: Bí Tích Hôn Phối 126
Bài 29: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 130
PHẦN IV: TÔI TIN XÁC SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG ĐỜI SAU  135
Bài 30: Chết và phán xét 137
Bài 31: Xác sống lại và sự thưởng phạt đời đời 141
Bài 32: Phán xét chung và trời mới đất mới 145
NHỮNG KINH CẦN THUỘC 149
Kinh Nghĩa Đức Tin 149
Mười Điều Răn Đức Chúa Trời 150
Năm Điều Răn Hội Thánh 151
Bảy Phép Bí Tích 151
Cải Tội Bảy Mối 151
Phước Thật Tám Mối 152
Thương Người Có Mười Bốn Mối 152
Kinh Cầu Thánh Giuse 153