Đến bàn tiệc thánh
Phụ đề: Giáo án giáo lý cấp I: Xưng tội
Tác giả: Toà Giám Mục Xuân Lộc
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002300
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002304
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002387
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002458
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002459
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích