Giáo lý đồng cỏ non (6 tuổi)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003673
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015456
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Em đến học giáo lý 7
Bài 2: Thiên Chúa tạo dựng muôn loài 10
Bài 3: Thiên Chúa luôn săn sóc muôn loài, muôn vật, Ngài đã tạo dựng 13
Bài 4: Hỡi các thiên thần của Chúa, hãy ca ngợi Chúa đi 16
Bài 5: Loài người nhận biết Thiên Chúa 19
Bài 6: Thiên Chúa dựng nên loài người để sống hoài với Ngài trên thiên đàng 36
Bài 7: Thiên Chúa yêu chúng ta hơn cả người mẹ yêu thương con  25
Bài 8: Vâng lời Thiên Chúa thì em được sống 28
Bài 9: Thiên Chúa muốn chúng ta luôn tin tưởng nơi Ngài 31
Bài 10: Hãy trở về với Chúa 34
Bài 11: Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế 37
Bài 12: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đến cùng chúng ta 40
Bài 13: Chúa Giêsu đến để làm theo ý Chúa Cha 42
Bài 14: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa 46
Bài 15: Chúa Giêsu dạy chúng ta sống sao cho xứng đáng là con của Cha trên trời 49
Bài 16: Chúa Giêsu muốn chúng ta phát triển tài năng 52
Bài 17: Một gia đình hạnh phúc 55
Bài 18: Chúa Giêsu quy tụ chúng ta xung quanh Chúa 58
Bài 19: Chúa Giêsu thương mọi người, kể cả những người bị người ta chê cười, ruồng bỏ 62
Bài 20: Chúa Giêsu để ý đến những người bị bỏ quên 65
Bài 21: Chúa Giêsu muốn chúng ta yêu quí Chúa Cha như Ngài yêu quí 68
Bài 22: Chúa Giêsu nói về tình Cha 71
Bài 23: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta 74
Bài 24: Lạy Cha con phó linh hồn trong tay Cha 77
Bài 25: Chúa Giêsu đã sống lại rồi 80
Bài 26: Các Tông đồ được đổi 83
Bài 27: Chúng ta là con cái trong Hội Thánh 89
Bài 28: Người Công giáo qui tụ xung quanh Đức Giáo Hoàng 89
Bài 29: Thiên Chúa chọn các linh mục 92
Bài 30: Các tu sĩ của Thiên Chúa 94
Bài 31: Mẹ Maria 97
Bài 32: Mùa hè của bé 103
Những kinh cần đọc 105