Jésus le Pain de Vie
Phụ đề: Le catéchisme vivant
Tác giả: M. Coèrezza, SDB
Ký hiệu tác giả: CO-M
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004297
Nhà xuất bản: Salesian Catechetical Centre
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích