Đến bàn tiệc thánh
Phụ đề: Phần học viên
Tác giả: Toà Giám Mục Xuân Lộc
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008377
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 18
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008378
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 18
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008379
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 18
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008380
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 18
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài mở đầu: Em học giáo lý 7
PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN  
Bài 1: Thiên Chúa tạo dựng trời và đất 10
Bài 2: Thiên Chúa tạo dựng con người 12
Bài 3: Sự sa ngã 14
Bài 4: Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa 16
Bài 5: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu 18
 Bài 6: Chúa Giêsu sống lại và lên trời 20 
Bài 7: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần  22 
Bài 8: Thiên Chúa lả Cha và Con và Thánh Thần 25
Bài 9: Tôi tin có Hội thánh Công giáo 27
Bài 10: Tổ chức Hội thánh 29 
Bài 11: Đức Maria: Mẹ Đức Kitô, Mẹ Hội thánh  31 
Bài 12: "Tôi tin phép tha tội" 34
Bài 13: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại" 36 
Bài 14: "Tôi tin hằng sống vậy"  38
PHẦN THỨ HAI: ĐỜI SỐNG TRONG CHÚA KITÔ   
Bài 15: Con người, hình ảnh của Thiên Chúa 42 
Bài 16: Lương tâm  44 
Bài 17: Nhân đức  46 
Bài 18: Tội lỗi  48 
Bài 19: Ơn Chúa  51 
Bài 20: Điều răn thứ nhất: Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa  53 
Bài 21: Điều răn thứ hai: Tôi tin danh Thiên Chúa  56 
Bài 22: Điều răn thứ ba: Thánh hóa  Chúa Nhật 58
Bài 23: Điều răn thứ bốn: Thảo kính cha mẹ  60 
Bài 24: Điều răn thứ năm: Tôn trọng sự sống  62 
Bài 25: Điều răn thứ sáu và thứ chín: Sống trong sạch  64 
Bài 26: Điều răn thứ bảy: Giữ sự công bằng  66 
Bài 27: Điều răn thứ tám: Tôn trọng sự thật 69 
Bài 28: Điều răn thứ mười: Không tham lam của người  71 
PHẦN THỨ BA: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO  
Bài 29: Phụng vụ 74
Bài 30: Bí tích Rửa tội 76
Bài 31: Bí tích Thống hối 81
Bài 32: Lãnh nhận Bí tích Thống hối 81
Bài 33: Bí tích Thánh Thể  83
Bài 34: Thánh lễ  86
Bài 35: Rước lễ  89
PHẦN THỨ TƯ: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO
 
Bài 36: Kinh Lạy cha 92 
Bài 37: Kinh Lạy Cha: Bảy lời cầu xin   94