Giáo lý đồng cỏ non (5 tuổi)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003674
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 106
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004629
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 106
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Em đến học giáo lý  7
Bài 2: Trời đất muôn vật là quà tặng của Thiên Chúa 10
Bài 3: Thiên Chúa dựng em giống hình ảnh của Ngài  13
Bài 4: Thiên Chúa sáng tạo loài người để làm chủ trái đất  16
Bài 5: Thiên chúa qui tụ các thánh sống bên ngài  19
Bài 6: Loài người từ chối Chúa 22
Bài 7: Cain và abel  25
Bài 8: Con tàu nôê  28
Bài 9: Tháp babel  31
Bài 10: Thiên chúa chọn một dân riêng 34
Bài 11: Ông Môsê, cuộc vượt qua biển đỏ  37
Bài 12: Cha của chúng ta ở trên trời gởi Chúa Cứu Thế đến với chúng ta  40
Bài 13: Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm mẹ chúa Giêsu. 43
Bài 14: Thánh Giuse  46
Bài 15: Lễ giáng sinh  49
Bài 16: Gia đình Chúa Giêsu ở Nazareth  52
Ôn tâp  53
Bài 17: Gia đình Chúa Giêsu cử hành ngày của Chúa  55
Bài 18: Chúa Giêsu rời làng Nazareth  58
Bài 19: Chúa Giêsu chọn các Tông đồ  61
Bài 20: Chúa Giêsu giới thiệu Cha của ngài cho chúng ta . 64
Bài 21: Chúa Giêsu dạy ta muốn sống hoài với chúa thì phải làm gì ?  67
Bài 22: Chúa Giêsu rất tốt với các bé thiếu nhi  70
Bài 23: Ngài là ai mà sóng biển cũng vâng phục  73
Bài 24: Chúa Giêsu rất tốt và uy quyền như Chúa Cha 76
Bài 25: Chúa Giêsu đến, để chúng ta tìm lại niềm vui 79
Bài 26: Tin vào Chúa Giêsu, Thì dù đã chết cũng được sống lại 82
Bài 27: Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tốt hơn 85
Bài 28: Chúa Giêsu mời mọi người vào dự tiệc nước trời 88
Bài 29: Nhờ bí tích Rửa tội chúng ta bước vào nước trời, Chính thức là con của Thiên Chúa 91
Bài 30: Hãy vào nước trời 94
Bài 31: Chúng ta ngoan, vâng lời bố mẹ 97
Bài 32: Vũ trụ là quà tặng của Thiên Chúa 100
Những kinh cần học 103