The reflex method (reflex 5000)
Tác giả: Many authors
Ký hiệu Tác giả: MANY
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003674
Nhà Xuất bản: Internal circulation
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 27
Số trang: 49
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích